لوگو پروان آکادمی

مطالب مهم

تغییر زبان گوشی تغییر زبان گوشی یکی از الزامات ما ایرانی‌ها است. اگر گوشی جدیدی خریده‌اید یا گوشی خود را بازگشت به تن...

روش درست جمله سازی در انگلیسی در این مقاله سعی داریم قسمتی از آموزش زبان انگلیسی و روش ساخت جمله در زبان انگلیسی ، ف...

اموزش ترکی استانبولی قسمت دوم

اموزش ترکی استانبولی قسمت اول

  خرید کردن در ترکی استانبولی : یکی از دغدغه هایی که افراد در سفر به ترکیه دارند خرید پوشاک و البسه از فروشگاه ه...

جلسه سوم دوره امادگی ایلتس+ رایگان

جلسه دوم دوره امادگی ایلتس+ رایگان

جلسه اول دوره امادگی ایلتس+ رایگان

بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در خانه یادگیری زبان انگلیسی امروزه در بسیاری از موارد برای افراد جزء دغدغه‌های م...