لوگو پروان آکادمی

ضمایر فاعلی در ترکی استانبولی :

ضمایر در همه زبانها یکی از مبحث های اصلی در آموزش و یادگیری یک زبان جدید میباشد.در این مقاله قصد داریم ضمایر فاعلی را به صورت کامل و جزئی به شما آموزش دهیم.با ما همراه باشید.

ضمایر فاعلی در ترکی استانبولی چیست ؟

در جلسه پیشین حروف الفبای ترکی را آموزش دادیم در این مبحث به ضمایر فاعلی میپردازیم.همانطور که در زبان فارسی ضمایر فاعلی من /تو/او/ما /شما/انها داریم در زبان ترکی هم همانند زبان فارسی میباشد و ما فقط باید معادل ترکی آن را یادبگیریم و بخاطر بسپاریم چرا که در مکالمه های روزمره استفاده از این ضمیرها بسیار ضروری و کار امد میباشد.

ضمایر فاعلی در ترکی استانبولی :

ضمایر فاعلی در ترکی استانبولی
من ben ما Biz
تو Sen شما Siz
او O انها Onlar

ضمایر فاعلی یا ضمیرهای شخصی در کدام قسمت جمله به کار میرود؟

ضمایر فاعلی بعنوان انجام دهنده کار میباشند و به جای اسم مینشیند تا از تکرار ان جلوگیری کند و  در یک جمله میتواند نقش های متفاوتی را به خود بگیرد.

هنگامی که یک جمله بیان میکنیم بنا به مفرد یا جمع بودن فاعل باید پسوند مناسب آن را به فعل اضافه کنیم که این پسوندها با نام ضمایر ملکی شناخته میشود که در آموزش پسوندهای ملکی این مبحث را به صورت کامل آموزش داده ایم.

نکته:در زبان محاوره ای ترکی گاهی اوقات ضمیرفاعلی تلفظ نمیشود و فقط با استفاده از پسوندهای ملکی میتوانیم جمله ی مورد نظر خود را بیان کنیم.

مثال: به جای اینکه بگوییم من رفتم میگوییم رفتم.

درس های جلسه قبل :

درس های جلسه بعد آموزش ترکی استانبولی: