لوگو پروان آکادمی

 

زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی :

همانطور که میدانید زمان افعالی که در جملات خود بکار میبریم بسیار مهم  میباشد و استفاده اشتباه از این زمان معنی جمله ی ما را عوض میکند. بنابراین افرادی که در صدد یادگیری زبان استانبولی هستند باید قواعد مربوط به این مبحث را آموزش دیده و یاد بگیرند.در این مقاله سعی داریم گذشته ساده در ترکی استانبولی ، فعل گذشته در ترکی استانبولی ، گرامر گذشته ساده در ترکی استانبولی را آموزش دهیم.با ما همراه باشید.

زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی :

زمان گذشته در ترکی استانبولی همانند زبان فارسی برای بیان کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده است و ما از وقوع انها مطمعن هستیم بیان میشود. این زمان همانند زبان فارسی میباشد وکه در ادامه ساختار ان را با مثال برای شما بیان میکنم .برای ساخت زمان گذشته در ترکی استانبولی باید از قواعد خاصی پیروی کنیم که  یادگیری آن با تمرین و تکرار میسر میباشد.

ساختار زمان گذشته ساده :

ریشه فعل + شناسه گذشته +پسوند شخصی زمان گذشته 

ریشه فعل در ترکی استانبولی چیست ؟

همانطور که در درس پیش (زمان حال ساده در ترکی استانبولی ) برای شما بیان کردیم.برای ساخت ریشه فعل در زبان ترکی پسوند mak یا mek را از آخر فعل حذف میکنیم و ریشه فعل را به دست می آوریم.

مثال :

فعل فارسی فعل ترکی ریشه فعل
دیدن Görmek Gör
خوردن Yemek Ye
خوابیدن uyumak uyu
رفتن gitmek git

اگر خواندن مقاله به هر دلیل برای شما مقدور نیست فیلم آموزشی زمان گذشته را مشاهده کنید

[jwp-video n=”1″]

شناسه گذشته درترکی استانبولی چیست؟

شناسه گذشته در ترکی استانبولی
du
di

پسوند شخصی در زمان گذشته ساده ترکی استانبولی :

همانط.ور که میدانید پسوندهای شخصی در زمات های مختلف گذشته ف حال ، اینده باهم تفادت دارد و برای اینکه بتوانیم زمان ها را به صورت صحیح به کارببریم باید این پسوندها را به ذهن بسپاریم.

در جلسه پیش پسوندهای زمان حال ساده در ترکی استانبولی را آموزش دادیم . در این جلسه پسوندهای زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی رابیان میکنیم.

پسوند های زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی :

پسوندهای شخصی گذشته ساده در ترکی
اول شخص مفرد m- اول شخص جمع -k
دوم شخص مفرد n- دوم شخص جمع -nız / -niz / -nuz / -nüz
سوم شخص مفرد …. سوم شخص جمع lar / ler

حالا که پسوند ها را یادگرفتیم با استفاده از فرمول و ساختاری که توضیح دادیم جمله هایی با زمان گذشته را میتوانیم بیان کنیم

مثال :

رفتم gittim
دیدم gördüm
شنیدم duydum

نکته : اگر اخر حرف بن فعل یا همان ریشه فعل  به یکی از حروف ç ،  f ، h ،  k،  s  ،ş  ، t،  p ختم شود

  • حرف d در شناسه گذشته به T تبدیل میشود (tı   ti    tu   tü )
  • سپس پسوند شخصی را می آوریم

مثال :صرف فعل های gitmek (رفتن ) و yapmak(انجام دادن)

انجام دادم yaptım انجام دادیم yaptık
انجام دادی yaptın انجام دادید yaptınız
انجام داد yaptı انجام دادند yaptılar
رفتم gittim رفتیم gittik
رفتی gittin رفتید Gittin
رفت Gitti رفتند gittiler

در حال حاضر که صرف فعل ها را یاد گرفتیم میتوانیم جممله های طولانی تری بیان کنیم

مثال :

من دیروز به مدرسه رفتم

dün okula gittim

تو سال پیش لاغرتر بودی Geçen yıl daha zayıftın
او دیروز خیلی ناراحت بود Dün çok üzgündü
شما یک ماه پیش برای من نامه فرستادید Bana bir ay önce mektup gönderdin
آنها دیشب به رستوران رفتند Dün gece bir restorana gittiler

فعل های پرکاربرد در زمان گذشته :

رفتم

gittim

دیدم gördüm
شکستم baş parmağım
نوشتم yazdım
ساختم inşa edilmiş
گریه کردم Ben ağladım
رسیدم vardım

فعل گذشته ساده در ترکی استانبولی :

نوشتم yazdım نوشتیم yazdık
نوشتی yazdın نوشتید yazdınız
نوشت yazdı نوشتند yazdılar

گرامر گذشته ساده در ترکی استانبولی :

نکته هایی که در بالا گفتیم برای ساخت زمان ماضی در ترکی استانبولی مییاشد زمان ماضی هم اتفاقی است که در گذشته افتاده  و به اتمام رسیده و ادامه ندارد.

مرور جلسه های قبل آموزش ترکی استانبولی

 

آموزش های کاربردی :

 

19 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *