لوگو پروان آکادمی

حروف اضافه در انگلیسی را به زبان ساده و کامل بشناسید

حروف اضافه در انگلیسی از مباحث مهم و چالشی در دستور زبان انگلیسی است که همواره یادگیری آن برای زبان‌آموزان چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است. حروف اضافه دارای انواع زیادی هستند که در جملات نقش‌های مختلفی را می‌گیرند. حال این که حرف اضافه در زبان انگلیسی در مقایسه با زبان فارسی چگونه است؟ انواع آن چطور در جمله استفاده می‌شوند و چه نقشی دارند را در این مطلب به طور دقیق آموزش می‌دهیم تا با صفر تا صد نحوه کاربرد حروف اضافه انگلیسی و قوانین آنهاآشنا شوید.

حرف اضافه در انگلیسی چیست؟

نقش حرف اضافه در جمله این است که «فعل» (verb)، «اسم» (Noun) و «ضمیر» (Pronoun) را به هم وصل می‌کند. در اکثر مواقع حرف اضافه موقعیت مکانی یا زمانی کلمات را در جمله مشخص می‌کند. حروف اضافه در انگلیسی دارای انواع زیادی هستند و کلمات وسیعی در دسته حرف اضافه قرار می‌گیرند؛ ولی گاهی ممکن است در جمله نقش حرف اضافه را نداشته باشند. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید به مثال زیر توجه کنید.

He didn’t meet Susan until after.

او تا بعد از آن «سوزان» را ملاقات نکرد.

در این مثال کلمه after، در جمله نقش قید را دارد؛ اما اگر چیدمان جمله را تغییر دهیم و این کلمه را در کنار فعل بگذاریم، کلمه after نقش حرف اضافه را می‌گیرد.

We will meet after lunch.

ما بعد از ناهار دیدار خواهیم کرد.

اما در این مثال به دلیل داشتن ارتباط بین کلمه after با lunch به طور واضع کلمه after دارای نقش حرف اضافه است.

اهمیت حرف اضافه در انگلیسی

اهمیت حرف اضافه در انگلیسی

همان‌طور که گفته شد حروف اضافه دیگر نقش‌های جمله را مانند اسم، ضمیر و دیگر عبارات دیگر جمله را به یکدیگر وصل می‌کنند. در قوانین دستور زبان انگلیسی حرف اضافه قبل از اسم، ضمیر، «یا اسم مصدر» (Gerund) قرار می‌گیرد. برای اینکه بتوان مکان (حرف اضافه مکان)، زمان (حرف اضافه زمان)، جهت (حرف اضافه جهت) را در جمله نشان داد، استفاده از حروف اضافه اهمیت زیادی دارد. در ادامه برخی از پرکاربردترین حروف اضافه در انگلیسی را بیان کردهایم.

to

since

from

After

between

near

along

toward

upon

of

above

in

with

before

except

according to

about

at

on

حرف اضافه در انگلیسی با مثال

حرف اضافه در انگلیسی با مثال

برای اینکه بتوانید بهتر حرف اضافه را درک کرده و جایگاه آن را در عبارات و جملات مختلف بفهمید به مثال‌های زیر توجه کنید.

صبح   In the morning

در تابستان       In (the) summer

دریک لحظه    In a moment

پنجشنبه On Thursday

در روز اول    On the fist day

به‌موقع On time

ساعت ۱۲       At 12 o’clock

در حال حاضر At present

در منهتن        In Manhattan

دریک ساختمان          In a building

روی دیوار      On a wall

نبشِ    On the corner

زیرِ سطح       below the surface

روبه‌روی شهرداری     In front of the city hall

در طول کنفرانس        During the conference

قبل از سپیده‌دم  Before dawn

ظرف هفت روز         Within seven days

آن طرف جاده Across the road

آن طرف ساحل          Across the beach

پایین تپه         Down the hill

انواع حروف اضافه در انگلیسی

در زبان انگلیسی برای زمان، مکان، جابه‌جایی یا جهت حروف اضافه مخصوصی را داریم که باید برای هر یک از حرف اضافه مخصوص به خود استفاده شود. به طور کلی در گرامر زبان انگلیسی حروف اضافه در چهار دسته زیر قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

  • حرف اضافه زمان (Preposition of Time)
  • حرف اضافه مکان (Preposition of Place)
  • حرف اضافه جابه‌جایییا جهت (Preposition of movement)
  • عبارت‌های حرف اضافه‌ای (Prepositional Phrases)

حرف اضافه زمان

حرف اضافه زمان

حرف اضافه زمان، در جمله به زمان اشاره کرده و بازه مشخصی از آن را بیان می‌کند. در ادامه مهم‌ترین و رایج‌ترین حروف اضافه در انگلیسی برای زمان را فهرست کردهایم.

During

For

Until/Till

Since

From…to

Ago

Before

By

After

To

Past

Between…and

Within

In

On

At

برای درک بهتر به مثال‌های زیر و کاربرد حروف اضافه زمان در جمله توجه کنید.

We stayed at a student hostel during the conference.

در طول کنفرانس در یک خوابگاه دانشجویی اقامت کردیم.

کلمه during در اینجا حرف اضافه زمان است که به معنی در حین یا در طول را می‌دهد.

بیشتر بخوانید: حروف صدادار در زبان انگلیسی را بشناسید

I’m just going to bed for two hours or so.

من فقط می‌خواهم دو ساعت یا بیشتر بخوابم.

در این جمله کلمه for حرف اضافه زمان است که معنی برای را می‌دهد و در این جمله در عبارت for two hours or so به معنی”برای دو ساعت را بیشتر ” است.

We wait till/until half past six for you.

ما تا ساعت شش و نیم منتظر شما هستیم.

till/until حرف اضافه زمان در این جمله هستند که به معنی تا را دارند.

Forty years have passed away since they met.

چهل سال از ملاقات آن‌ها می‌گذرد.

Since در جمله بالا به معنی از آنجا، است.

Her visit will extend from Monday to Thursday.

سفر وی از دوشنبه تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

 

He left the house over an hour ago.

او بیش از یک ساعت پیش خانه را ترک کرد.

 

She’s always up before dawn.

او همیشه قبل از سپیده‌دم بیدار است.

 

He had promised to be back by five o’clock.

او قول داده بود که ساعت پنج برگردد.

 

I felt fairly easy after taking the medicine.

بعد از مصرف دارو، دردم نسبتاً کمتر شد.

 

It’s only two weeks to Christmas.

فقط دو هفته به کریسمس باقی مانده است.

 

It’s five past ten.

ساعت ده و پنج دقیقه است.

 

They lived in New York between 1998 and 2004.

آن‌ها بین سال‌های 1998 تا 2004 در نیویورک زندگی می‌کردند.

 

You should receive a reply within seven days.

شما باید ظرف هفت روز پاسخ را دریافت کنید.

حرف اضافه مکان

حرف اضافه مکان

این نوع از حرف اضافه، در جمله به موقعیت مکانی اشاره می‌کند. در ادامه لیستی از انواع رایج حروف اضافه مکان را جمع‌آوری کرده‌ایم.

On

Under

Next to

Between

Among

In front of

Behind

By

Above

Below

Near

At

مثال‌های زیر درک کاربرد حرف اضافه مکان را برایتان ساده‌ترمی‌کنند.

 

There’s a cat on the table.

روی میز گربه‌ای هست.

 

We slept under the open sky.

ما زیر آسمان باز خوابیدیم.

 

The hotel is situated next to the port.

هتل، کنار بندر واقع شده است.

 

There is a distance between the two cities.

بین دو شهر فاصله وجود دارد.

 

I enjoy being among my friends.

از بودن در بین دوستانم لذت می‌برم.

بیشتر بخوانید: آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی+ نکات کاربردی

They massed in front of the city hall.

آن‌ها مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

 

The horse fell behind in the race.

اسب در مسابقه عقب ماند.

 

The bank is by the hotel.

بانک کنار هتل است.

 

Our friends in the apartment above us are really noisy.

دوستان طبقه بالای ما واقعاً پر سر و صدا هستند.

 

He dived below the surface of the water.

او به زیر سطح آب شیرجه زد.

 

There is a bush near the school playground.

درختچه‌ای در نزدیکی زمین بازی مدرسه وجود دارد.

حرف اضافه جابه‌جایییا جهت

حرف اضافه جابه‌جایییا جهت در جمله برای نشان دادن حرکت از جایی به جای دیگر به کار بردهمی‌شود. این حروف اضافه معمولاً به همراه فعل‌هایی به کار می‌روند که نشان‌دهندهجابه‌جایی هستند. حرف اضافه جهت بعد از فعل قرار می‌گیرد. در فهرست زیر حروف اضافه‌ای که برای جهت به کار می‌روند، گردآوری شده است.

Down

Up

Into

Toward

Over

Onto

Around

Along

Across

Through

To

From

Out of

مثال‌های زیر،به شما کمک می‌کنندبا کاربرد این حروف اضافه در جمله بیشتر آشنا شوید.

 

It’s easier to run down the hill than go up.

پایین آمدن از تپه، آسان‌تر از بالا رفتن است.

 

She doesn’t like riding her bike up these hills.

او دوست ندارد تا بالای این تپه‌ها دوچرخه‌سواری کند.

 

Pour the oil into a frying pan and heat.

روغن را داخل ماهیتابه بریزید و داغ کنید.

 

She was carrying a suitcase and walking towards him.

چمدانی در دست داشت و به سمت او می‌رفت.

 

The hotel is over the bridge.

هتل آن طرف پل است.

 

I slipped as I stepped onto the platform.

وقتی روی سکو قدم گذاشتم‌، لیز خوردم.

 

Her hair whipped around her face in the wind.

موهایش در باد به اطراف صورتش می‌خورد.

 

We went for a walk along the beach at twilight.

در گرگ و میش برای قدم زدن کنار ساحل رفتیم.

بیشتر بخوانید: سلام به انگلیسی با بیش از 40 روش سلام کردن

The boys swam across the lake.

پسران، طول دریاچه را شنا کردند.

 

The Charles River flows through Boston.

رودخانه «چارلز» به سمت «بوستون» جریان دارد.

 

Many people travel to work by car.

بسیاری از مردم با ماشین به محل کار خود می‌روند.

 

What time does the flight from Amsterdam arrive?

پرواز «آمستردام» چه ساعتی می‌رسد؟

 

If you can’t stand the heat get out of the kitchen.

اگر نمی‌توانید گرما را تحمل کنید، از آشپزخانه خارج شوید.

 

عبارت‌های حرف اضافه‌ای

عبارت‌های حرف اضافه‌ای

این دسته از حروف اضافه، دو یا چند کلمه به عنوان حرف اضافه در نظر گرفته شده و عبارت حروف اضافه‌ای را تشکیل می‌دهند. در لیست نمونه‌هایی از عبارات حروف اضافه‌ای بیان شده است.

Under construction

For real

At the same time

By the time

By the way

On paper

With regret

At a discount

Without a hitch

Under treatment

By force

On board

At risk

By nature

In vain

On trial

In debt

with regard to

with respect

out of place

In ages

By mistake

Out of stock

Within limits

Under repair

In theory

at least

By now

For a while

 

به مثال‌های زیر دقت کنید تا کاربرد عبارت‌های حروف اضافه‌ای را بهتر درک کنید.

 

A new railroad is under construction.

راه‌آهن جدید در حال ساخت است.

 

After two trial runs we did it for real.

پس از دو بار آزمایش، آن را به طور واقعی انجام دادیم.

 

All of them are speaking at the same time.

همه هم‌زمان در حال صحبت کردن هستند.

 

By the time I got there, he’d gone.

وقتی به آنجا رسیدم، او رفته بود.

 

By the way, how is John?

راستی، «جان» چطور است؟

 

Could you put your ideas down on paper?

آیامی‌توانید ایده‌های خود را روی کاغذ بیاورید؟

 

Do not waste time with regret.

وقت خود را با افسوس خوردن از دست ندهید.

 

Employees can buy books at a discount.

کارکنان می‌توانند کتاب‌ها را با تخفیف تهیه کنند.

 

Everything was done without a hitch.

همه‌چیز بدون هیچ مشکلی انجام شد.

 

He is under treatment for Malaria.

او تحت درمان بیماری مالاریا قرار دارد.

 

He took the purse from her by force.

کیف را به زور از او گرفت.

 

He tried to jump back on board.

او سعی کرد دوباره سوار هواپیما شود.

 

He was putting himself at risk.

او داشت خودش را در معرض خطر قرار می‌داد.

 

He was by nature a philosophical person.

او ذاتاً فردی فلسفی بود.

 

Her efforts were in vain.

تلاش‌های او بی‌نتیجه ماند.

 

I am in debt to the bank for my car loan.

من بابت وام ماشین به بانک بدهکار هستم.

 

I am writing with regard to your recent order.

در رابطه با سفارش اخیر شما می‌نویسم.

 

I ask for her hand with all respect.

با نهایت احترام، از او خواستگاری کردم.

 

I haven’t seen you in ages.

سال‌هاست که تو را ندیده‌ام.

 

I’ve paid this bill twice by mistake.

من این صورت‌حساب را به اشتباه دو بار پرداخت کرده‌ام.

 

Is the bridge still under repair?

آیا پل هنوز در دست تعمیر است؟

 

It sounds fine in theory, but will it work?

در تئوری خوب به نظر می‌رسد، اما آیا [در عمل] مؤثر واقع خواهد شد؟

 

It will cost at least $200.

هزینه آن حداقل 200 دلار است.

 

Please sit down for a while.

لطفاً چند لحظه بنشینید.

 

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی،به این صورت است که بین اسم یا عبارت با عبارت دیگری در جمله ارتباط ایجاد می‌کند. در مثال‌های بالا مشاهده کردید که حروف اضافه بعد از فاعل و فعل می‌آیند و بعد از فاعل و فعل نیز اسم قرار دارد. در هیچ یک از مثال‌های بالا بعد از حرف اضافه فعل به کار نمی‌رود. برای اینکه بتوانید به‌خوبی با انواع حروف اضافه و کاربردهای گوناگون آنها اشنا شوید این است که تمرین کرده و انواع مثال‌ها را بررسی کنید.

از مهم‌ترین تمرین‌هایی که شما می‌توانید برای یادگیری بهتر حروف اضافه در انگلیسی انجام دهید این است که نحوه استفاده از آنها را در جمله و جایگاهشان را بررسی کنید. در سه مثال زیر حروف اضافه را مشخص کنید:

He put them on the wrong place.

او کاشی‌ها را روی دیوار اشتباهی قرار داد.

در این جمله on حرف اضافه مکان است.

She is going to college in September.

او در ماه سپتامبر به دانشگاه می‌رود.

In حرف اضافه زمان است.

I’ll meet you at 5.30

ساعت ۵:۳۰  شما را ملاقات می‌کنم.

At در این جمله حرف اضافه زمان است.

قوانین حرف اضافه در انگلیسی

قوانین کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

برای یادگیری بهتر نحوه استفاده از حروف اضافه در انگلیسی، اگر پنج قانون زیر را به‌خوبی یاد بگیرید و آنها را رعایت کنید می‌توانید حروف اضافه را کامل یاد گرفته و آنها را به‌درستی در جمله استفاده کرده یا مشخص کنید.

·        قانون اول

برای استفاده از حرف اضافه در جمله، باید آن را قبل از ضمیر یا اسمی استفاده کنید که به آن مربوط است. اما گاهی موارد استثنا وجود دارد و ممکن است حرف اضافه در انتهای جمله قرار بگیرد.

This is something I do not agree with.

این چیزی است که با آن موافق نیستم.

جمله بالا مثالی است که نشان می‌دهد حرف اضافه with در انتهای جمله واقع شده است. برای اینکه در این جمله از قانون بالا پیروی شود باید اطلاعات بیشتری در مورد جمله در اختیار داشته باشید. برای مثال با بکار بردن عبارت with which جمله از قانون بالا تبعیت می‌کند.

This is something with which I do not agree.

این چیزی است که با آن موافق نیستم.

مثال‌های زیر برای آشنایی بیشتر ما با این موضوع هستند که ممکن است گاهی حرف اضافه در آخر جمله قرار گیرد.

 

Where did the man come from?

آن مرد اهل کجاست؟

 

How many of these people can he depend on?

او روی چند نفر از این افراد می‌تواند حساب کند؟

 

Who are you going on holiday with?

با چه کسی به تعطیلات می‌روید؟

 

·        قانون دوم

 

در جملاتی که از حرف اضافه like به معنی شبیه یا مانند استفاده می‌کنیم بایدمفعول حرف اضافه (Object of Preposition) را بعد از آن قرار دهیم. این مفعول حرف اضافه ممکن است اسم، یا ضمیر باشد. به مثال زیر توجه کنید.

 

She looks like her father .

(درست)

 

Linda looks like her father does.

(نادرست)

در جمله اول حرف اضافه like به مفعول خود یعنی کلمه father اشاره دارد و این کلمه اسم است. اما در جمله دو  زیرا در جمله اول حرف اضافه «like» به کلمه «father» اشاره می‌کند که اسم است. اما در جمله دوم، به دلیل پیروی نکردن از این قانون معنی جمله تغییر کرده و این منظور را می‌رساند که حالت نگاه لیندا شبیه حالت نگاه پدرش است.

·        قانون سوم

در جملاتی که از فعل haveاستفاده شده نباید از حرف اضافه of استفاده کرد. مثال زیر نشان‌دهنده این قانون است.

 

He should not have done that.

(درست)

 

He should not of done that.

(نادرست)

 

·        قانون چهارم

زمانی که در جمله‌ای کلمه different استفاده می‌شودمعمولاً همراه با آن حرف اضافه from نیز به کار برده می‌شود؛ اما گاهیدر برخی جملات اشتباها از کلمه than استفاده می‌شود؛ مانند مثال زیر:

He is different than she is.

(نادرست)

 

He is different from her.

(درست)

 

·        قانون پنجم

برای اشاره کردن به حرکت به سمت چیزی باید در جمله از حرف اضافه intoبه‌جای حرف اضافه in استفاده کنید. به دو مثال زیر توجه کنید.

She walked into the room.

(درست)

 

She walked in the room.

(نادرست)

جمع بندی

از آنجایی که در زبان انگلیسی قوانین و گرامر خاصی برای برخی جملات وجود دارد، ممکن است جملاتی وجود داشته باشند که از قوانین بالا پیروی نکنند که چند مورد را نیز مثال زدیم؛ اما اکثر انگلیسی‌زبانان ممکن است اشتباها در مکالمات خود این جملات نادرست را به کار ببرند. مثال‌هایی که در مطلب برای شما بیان شده است، به شما کمک می‌کند تا با کاربرد انواع حرف اضافه در جملات مختلف بهتر آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *