لوگو پروان آکادمی

آموزش صامت‌ها در زبان ترکی استانبولی 

دوستان و همراهان عزیز با قسمت سوم آموزش زبان ترکی استانبولی در خدمت شما هستیم. در این مقاله قصد داریم با آموزش صامت‌ها در زبان ترکی استانبولی آشنا شویم. در مقالات قبلی در مورد تاریخچه زبان ترکی، الفبای ترکی و مصوت ها در زبان ترکی صحبت کردیم.  با ما همراه باشید.

حروف صامت

در الفبای ترکی ۲۱ حرف صامت وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: B(ب) ، C (ج)، و ç(چ) ، D(د) ، F(ف)، G(گ)   Ğ (گ نرم) ، H(ه و ح)J (ژ) K(ک) ، L(ل) ، M (م) ، N (ن)، P (پ)، R(ر) ، S(ث – س – ص)،  Ş(ش) ، T(ت – ط)،V (و) ، Y (ی) و Z ( ذ – ز – ض – ط).

 تلفظ حروف صامت

سه حرف صامت G و K و L هر کدام دارای دو صدا هستند و تلفظ حرف Ğ تلفظی ویژه است. تلفظ بقیه حروف صامت با تلفظ معادلهای فارسی آنها (که در پرانتز ذکر شده اند) یکی است. از این رو در این بخش تنها طرز تلفظ چهار حرف صامت ،G K، L وĞ را بررسی می‌کنیم.

صامت G

در بحث آموزش صامت‌ها در زبان ترکی استانبولی در این بخش به بررسی صامت G می‌پردازیم.

الف) تلفظ صامت «g» هنگامی که با مصوتهای ستبر (در مقالات بعدی، با این مصوت‌ها آشنا می‌شویم) در یک هجا قرار می گیرد، شبیه تلفظ حرف «گ» در کلمات فارسی «گاه» و «گل» است: مثال:

    (به نظرم، احتمالا) galiba ,(روزنامه) gazete ، (ایستگاه راه آهن) gar ,(پیشخدمت) garson

ب) تلفظ صامت «g»، هنگامی که با مصوت‌های ظریف (در مقالات بعدی، با این مصوت‌ها آشنا می‌شویم) در یک هجا قرار میگیرد، شبیه تلفظ حرف«گ» در کلمات فارسی «گَرم» و «گِل» است. مثال:

(اعتماد)güven ، (زیبا) güzel ، (نیرو، سخت) güç ، (برو) git ، (بيا) gel

ج) تلفظ صامت «g» در برخی کلمات مأخوذ از زبانهای عربی و فارسی باز هم شبیه تلفظ «گ» در کلمات فارسی «گَرم» و «گِل» است. حتی با وجود این‌که با مصوت‌های ستبر در یک هجا قرار می گیرد. در این گونه موارد مصوتی که با «g» هجا تشکیل داده است، کشیده تلفظ می شود. و در بیشتر كلمات روی این مصوت علامت هشت کوچک (^) قرار می گیرد. مثال:

(باد) rüzgâr ، (قرارگاه) karargâh ، (گیر، کافر) gâvur ، (گویا) gûya

د) در کلمات مأخوذ از زبانهای اروپایی صامت «g»، همیشه مانند تلفظ «گ» در کلمات فارسی «گاه» و «گل»، تلفظ می شود. مثال:

(گاز معدن) grizu ,(گریپ) grip ، (خاکستری) gri ، (اعتصاب) grev ، (گلیکوز)glikoz


پکیج آموزش ترکی استانبولی از پایه


صامت Ğ

در بحث آموزش صامت‌ها در زبان ترکی استانبولی در این بخش به بررسی صامت Ğ می‌پردازیم.

این حرف صامت که در الفبای ترکی yumuşuk g ( گ نرم) نامیده می شود دارای خصوصیات ویژه ای به شرح زیر است:

الف) صامت «ğ» در ابتدای کلمه بکار نمی رود. 

ب) طرز تلفظ صامت «ğ» هنگامی که با مصوت‌های ظریف در یک هجا قرار می گیرد، شبیه تلفظ صامت «ی»، در کلمات فارسی «یخ» و «یاد» است. مثال: (آموزش) اِییتیم – eğitim ، (معلم) اؤیرَتمَن – öğretmen، (سوزن) اینَه – iğne

( تفریح) اِیلَنجَه – eğlence

ج) صامت «ğ» هنگامی که با مصوت‌های ستبر، هجا تشکیل می دهد، تلفظ نمی شود، بلکه باعث کشیده و ممتد تلفظ شدن مصوت قبل از خودش می شود. مثال:

(گریستن) آآلاماک . ağlamak ، (درخت) آآچ – ağaç ، (کوه) داَآ- dağ

(غار) مآآرا – mağara

صامت K

در بحث آموزشصامت‌ها در زبان ترکی استانبولی در این بخش به بررسی صامت K می‌پردازیم.

الف) تلفظ صامت «k» هنگامی که با مصوت‌های ستبر در یک هجا قرار می گیرد، تا حدی شبیه تلفظ حرف «ک» در کلمات فارسی «کوه» و «کاه» است. مثال:

(نگاه کن) bak ، (در)kapi ، (مهمان) konuk ، (دست) kol ، (شانه) tarak ، (تیر) ok

ب) صامت «k» هنگامی که با مصوت‌های ظریف در یک هجا قرار می گیرد، تا حدی مانند حرف «ک» در کلمات فارسی «کَر» و «کی» تلفظ می شود. مثال:

. (کهنه، قدیمی) eski ، (خود) kendi ، ( کتاب ) kitap ، (هشتاد) seksen

(دوقلو)ikiz

ج) در برخی کلمات مأخوذ از زبان های عربی و فارسی، صامت «k» مانند تلفظ حرف «ک» در کلمه فارسی «کَر»، به صورت ظریف تلفظ می شود. با آنکه با مصوت‌های ستبر در یک هجا قرار میگیرد. در اکثر این گونه کلمات برای نشان دادن تلفظ ظریفِ «k»،روی حرف مصوتی که با آن هجا تشکیل داده است، نشانه مد (۸) گذاشته می شود. مثال:

(کامل) kamil ، (سکوت) sukit ، (امکان imkan، (كاتب، منشی) katip

د) صامت «k» در کلمات مأخوذ از زبانهای اروپایی همیشه مانند تلفظ «ک» در کلمات «كاه» و «کوه» (یعنی به صورت ستبر) تلفظ می شود. مثال:

(کریستال) kristal ، (بحران) kriz، (کِرِم) krem

توجه: در زبان ترکی بسته به اینکه در پایان کلمه صامت «k» ستبر یا نازک تلفظ شود، مصوتِ پسوندی که به کلمه اضافه می شود نیز ستبر یا نازک خواهد بود. برای جلوگیری از اشتباه در تلفظ و املای این گونه کلمات دو راه وجود دارد. یا باید آنها را به خاطر سپرد با اینکه به لغتنامه های معتبر ترکی مراجعه کرد.

در این لغتنامه ها جلو این گونه کلمات یک پسوند به عنوان نمونه قید شده است. مثالهای زیر برگرفته از Türkçe -TDK (فرهنگ ترکی – انتشارات نهاد زبان ترک) است:

idrak,- ki    hak, -kki

        ahlak,-ki     hâk,-ki

صامت L

در بحث آموزش صامت‌ها در زبان ترکی استانبولی در این بخش به بررسی صامت  می‌پردازیم.

الف) صامت «l» هنگامی که با مصوتهای ستبر در یک هجا قرار میگیرد، خود نیز ستبر تلفظ می شود، یعنی در هنگام تلفظ زبان به سمت عقب دهان جمع می شود.

(عسل) bal ، (ماهی)balk ، (نفس) soluk ، (خواهر بزرگ) abla ، (كلم) lahana

(شاخه) dal ، (حادثه) olay ، (خریدن، گرفتن، برداشتن) almak

ب) صامت «l» هنگامی که با مصوت‌های ظریف در یک هجا قرار می‌گیرد، خود نیز ظریف تلفظ می شود، یعنی در موقع تلفظ زبان به سمت جلوی دهان کشیده می شود و با دندانهای پیشین بالا تماسی جزئی پیدا میکند. مثال:

(بندر) liman، (دانستن) bilmek ، (مربوط) ilgili ، (رابطه) iliski، (زبان) dil

ج) صامت را در اکثر کلمات خارجی، حتی در آنهایی که با مصوت‌های ستبر هجا تشکیل داده است، به صورت ظریف تلفظ می شود. در برخی از این گونه کلمات – بیشتر کلمات مأخوذ از عربی و فارسی – برای نشان دادن تلفظ کشیده مصوتی که با رل هجا تشکیل داده است و نیز تلفظ ظریف صامت «l»، روی مصوت مذکور علامت هشت کوچک (۸) گذاشته می شود. مثال:

(سؤال) sual ، (حال، وضعیت) hal، (استقلال) istiklâl ، (لازم) lâzm

 (رستوران) lokanta ، (لاستیک) lastik ، (نفت) petrol ,(نقش) rol

توجه

باید توجه داشت که در کلمات مختوم به صامت «l» هرگاه این صامت ظریف تلفظ شود، مصوتهای پسوند یا پسوندهایی که بدان کلمه افزوده می شوند نیز ظریف خواهند بود. در کلمات ناآشنا که چگونگی تلفظ را مشخص نیست بهتر است که به فرهنگ لغات مراجعه شود. این نکته را نیز متذکر شویم که در اکثریت قریب به اتفاق كلمات مأخوذ از زبانهای اروپایی صامت را در پایان کلمه ظريف تلفظ می شود. در اکثر فرهنگهای معتبر ترکی جلوی این گونه کلمات یک پسوند برای نمونه قید شده است. مثالهای زیر برگرفته از از Türkçe -TDK (فرهنگ ترکی – انتشارات نهاد زبان ترک) است:

  istiklâl, -li   kemal, -li   gol, -lü    petrol, -lü

در بحث آموزش زبان ترکی استانبولی درمقالات بعدی  همراه ما باشید.

پکیج آموزش زبان ترکی استانبولی

در نظر داشته باشید که مجموعه آکادمی پروان، اقدام به تولید و انتشار ویدئوهای آموزش زبان ترکی استانبولی نموده است. افرادی که به هر دلیلی تمایل به شرکت در کلاس‌های حضوری و آنلاین ندارند می‌توانند از این مجموعه آموزشی بی نظیر که شامل 50 ساعت آموزش ویدئویی زبان ترکی استانبولی استفاده کنند. با خرید این پکیج جادویی، استاد را به منزل ببرید و از آموزش، لذت ببرید. برای خرید، اینجا کلیک کنید. 

برای دیدن نمونه ویدئوهای آموزش زبان ترکی استانبولی در آپارات و یوتیوب  می‌توانید parvan academy را سرچ کنید یا روی لینک‌های همین سطر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *