لوگو پروان آکادمی

ماضی نقلی یا حال کامل در ترکی استانبولی :

برای بیان کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده اما اثر انها هنوز وجود دارد یا ادامه دارد استفاده میشود علاوه براین برای بیان رویداد های تاریخی و داستانی که تابحال ندیده ایم و فقط شنیده ایم نیز از این زمان استفاده میکنیم.در ادامه فرمول وساخت این زمان را به صورت کامل شرح میدهیم با ما همراه باشید.

زمان ماضی نقلی در ترکی استانبولی :

در این مقاله قصد داریم نحوه ساخت زمان ماضی نقلی را به شما آموزش دهیم

فعل های گذشته در ترکی بر دو نوع هستند

  • گذشته ساده که در زمان گذشته اتفاق افتاده است و در همانجا به اتمام رسیده و از وقوع آن اطمینان کامل داریم.
  • گذشته ساده نقلی برای بیان اتفاقاتی که از وقوعشان اطمینان نداریم و حالت نقل قول دارد استفاده میکنیم در زبان های فارسی و انگلیسی معادل این زمان وجود ندارد و از گذشته ساده استفاده میکنیم.

ماضی نقلی در ترکی استانبولی :

همانظور که میدانید ماضی نقلی در فارسی با پسوند های ام / ای / است / ایم / اید / اند ساخته میشود در زبان ترکی هم به همین صورت میباشد که باید پسوندهای ترکی آنها را یاد بگیریم.

فرمول ساخت زمان ماضی نقلی یا حال کامل در ترکی استانبولی :

ریشه فعل + mış/miş/muş/müş +پسوند های شخصی

 

ریشه فعل چیست ؟

ریشه فعل یا همان بن فعل همانطور که در درس های قبل  (زمان حال استمراری ترکی ، زمان گذشته ترکی ، زمان ماضی بعید ترکی )توضیح دادیم از حذف mak یا mek  از اخر فعل ساخته میشود.

مثال :

ریشه فعل در ترکی استانبولی
رفتن git حذف mek gitmek
دیدن gor حذف mek Görmek
خریدن al حذف mak  almak

 

پسوند های شخصی در ماضی نقلی ترکی استانبولی :

پسوند های شخصی در زمان ماضی نقلی یا حال کامل
اول شخص مفرد m اول شخص جمع k
دوم شخص مفرد n دوم شخص جمع iz
سوم شخص مفرد سوم شخص جمع lar/ler

مثال : صرف فعل رفتن در ماضی نقلی

رفته ام gitmişım رفته ایم gitmişık
رفته ای gitmişın رفته اید gitmişiz
رفته است gitmış رفته اند gıtmışler

نکته مهم :

در صرف فعل در زمان ماضی نقلی ترکی باید به حرف اخر بن فعل توجه کنید .به این صورت که اگر حرف آخر بن فعل صدا دارباشد یعنی یکی از حروف ( a / ı / e/ i /o / ö/ u / ü/) باشد به صورت زیر عمل کنید.

اگر حرف  بن اخر فعل   a/ı  باشد
اول شخص مفرد mışım اول شخص جمع mışız
دوم شخص مفرد mışın دوم شخص جمع mışınız
سوم شخص مفرد mış سوم شخص جمع mışlar

 

اگر حرف  بن اخر فعل   e/i  باشد
اول شخص مفرد mişim اول شخص جمع mişiz
دوم شخص مفرد mişin دوم شخص جمع mişiniz
سوم شخص مفرد miş سوم شخص جمع mişler

 

اگر حرف  بن اخر فعل   o/u  باشد
اول شخص مفرد muşum اول شخص جمع muşuz
دوم شخص مفرد muşun دوم شخص جمع muşsunuz
سوم شخص مفرد muş سوم شخص جمع muşlar

 

اگر حرف  بن اخر فعل   ü/ö  باشد
اول شخص مفرد müşüm اول شخص جمع müşüz
دوم شخص مفرد müşsün دوم شخص جمع müşsünüz
سوم شخص مفرد müş سوم شخص جمع müşler

 

مثال : صرف فعل dinlemek

اگر mek را از اخر فعل حذف کنیم بن فعل dinle  میباشد که اخرین حرف آن ، حرف صدادار میباشد پس طبق جدول دوم پیش میرویم.

معنی کلمه dinle   به معنای گوش دادن میباشد

اگر حرف  بن اخر فعل   e/i  باشد
اول شخص مفرد(گوش داده ام ) dınle  + mişim اول شخص جمع (گوش داده ایم ) dınle  +    mişiz
دوم شخص مفرد( گوش داده ای ) dınle  +  mişin دوم شخص جمع (گوش داده اید ) dınle  + mişiniz
سوم شخص مفرد (گوش داده است ) dınle  +     miş سوم شخص جمع (گوش داده اند ) dınle  +  mişler

زمان منفی ماضی نقلی در ترکی :

ریشه فعل + mış/miş/muş/müş +  ma/me  + پسوند های شخصی

برای ساخت زمان منفی ماضی نقلی در زبان ترکی استانبولی کافیست ma / me  را به بن فعل اضافه کنیم تا ان را منفی کنیم.

مثال :

نرفته ام gitmemişım نرفته ایم gitmemişık
نرفته ای gitmemişın نرفته اید gitmemişiz
نرفته است gitmemış نرفته اند gıtmemışler

چه زمانی از me / ma  استفاده کنیم ؟

هنگامی که اخرین حرف صدادار بن فعل از حروف صدادار نازک (e, i , ü , ö ) باشد از me

هنگامی که اخرین حرف صدادار بن فعل از حروف صدادار ضخیم( u , a , ı , o  , )باشد از ma

درس های قبلی آموزش ترکی :

آموزش های کاربردی :

ویدیوهای آموزشی رایگان :

 

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *