لوگو پروان آکادمی

ضمایر ترکی استانبولی

ضمایر ترکی استانبولی چه نقشی دارند ؟ معنی این ضمایر چیست و چه زمانی درجمله به کار میروند.در ادامه تمامی این موارد را بررسی خواهیم کرد تا این موضوع را به خوبی درک کنید.با ما همراه باشید.

چرا باید ضمایر ترکی استانبولی را یاد بگیریم؟

ضمایر در ترکی استانبولی نفش مهمی را ایفا میکنند و شما برای اینکه بتوانید با محاطب خود ارتباط برقرار کنید و بتوانید جملاتی از قبیل پرسشی یا مبهم را بیان کنید نیاز دارید که ضمایر پرسشی ، مبهم و انعکاسی را به ذهن بسپارید .استفاده از این ضمایر در مکالمه روزمره خود میتواند پیشرفت شما را در این مرحله تضمین کند.

ضمایر در ترکی انواع و اقسام بسیاری دارد که میتوان به ضمایر مفعولی ، فاعلی ، شخصی ، ملکی اشاره کرد .در این مبحث از ضمایری که پرتکرار و کاربردی میباشد استفاده کرده ایم و با بیان مثالها درک این مطلب را برای شما راحت تر کرده ایم.

انواع ضمایر ترکی استانبولی :

ضمایر انواع و اقسام گوناگون دارد که براساس شرایط و همچنین در جمله ای که میخواهید به کار ببرید متفاوت میباشد و بسته به مفرد یا جمع بودن  ، حالت مکانی ، گذشته یا اینده بودن جملات میتواند به صورت مختلف با پسوندهای متفاوت استفاده شود.

من به ترکی استانبولی :

ضمیر من که بعنوان اول شخص مفرد میشناسیم در زبان ترکی با کلمه ی ben تلفظ میشود.

شما به ترکی استانبولی :

ضمیر دوم شخص مفرد که در زبان ترکی sen  گفته میشود.

او به ترکی استانبولی :

ضمیر سوم شخص مفرد که در ترکی استانبولی o میگوییم

ما به ترکی استانبولی :

ضمیر اول شخص حمع که در ترکی با کلمه ی biz گفته میشود

شما به ترکی استانبولی :

این ضمیر که برای جمع به کار میرود و گاهی اوقاتبه نشانه ی احترام به برای مفرد به کار میبرریم با کلمه ی siz شناخته میشود.

انها به ترکی استانبولی :

این ضمیر با کلمه یonlar شناخته شده است.

ضمایر فاعلی در ترکی استانبولی :

ضمایر فاعلی
من ben ما Biz
تو Sen شما Siz
او O انها Onlar

 

ضمایر مفعولی در ترکی استانبولی :

ضمایر مفعولی
من را beni ما را bizi
تو را seni شما را sizi
او را onu آنها را onlari

ضمایر ملکی و پسوندهای ملکی در ترکی استانبولی :

برای من benim برای ما bizim
برای تو senin برای شما sizin
برای او Onun برای آنها Onlarin

بعد از اینکه این ضمایر را یادگرفتیم و به خاطر سپردیم نکته ای که در این مبحث وجود دارد پسوند های ملکی میباشد که این پسوند ها در انتهای اسم قرار میگیرد و مالکیت را بیان میکند.

پسوندهای ملکی در ترکی استانبولی :

اول شخص مفرد im /ım/um/üm اول شخص جمع imiz/ımız/ümüz/umuz
دوم شخص مفرد in/ın/un/ün دوم شخص جمع iniz/ınız/unuz/ünuz
سوم شخص مفرد i/ı/u/ü سوم شخص جمع leri/ları

ضمایر پرسشی در ترکی  استانبولی :

ضمایر پرسشی
ضمایر پرسشی معنی مثال معنی
kim چه کسی Kim soyledı? چه کسی گفت؟
Kim gidıyor? چه کسی میرود؟
Kim geldı چه کسی آمد؟
ne چه Bu ne? این چیه؟
Ne dedin? چه گفتی ؟
Ne içiyorsunuz: چه مینوشید؟
nere کجا Nereye gidıyorsun? کجا میروید؟
Nereden geldın? از کجا امدی؟
Nerede oturuyor? کجا مینشیند؟
hangi کدام Hangı ev? کدام خانه؟
Hangı sokak? کدام کوچه ؟
Bunlardan hangısı? کدام از اینها؟
nasıl چطور Nasıl gıttın? چطور رفتی ؟
Nasıl yazdı? چطور نوشت؟
Nasılsın? چطوری؟
kaç چند ، چقدر Kaç kiçi? چند نفر؟
Kaç saat? ساعت چند؟
Kaç para? چقدر پول

ضمایر انعکاسی در ترکی  استانبولی :

ضمیر انعکاسی یا تاکیدی زبان ترکی kendi به معنای خود است

ضمایرانعکاسی  
ضمایر انعکاسی معنی مثال معنی
kendi خود Kendi istedi خودش خواست
Ben kendim gelieim خودم می ایم

ضمایر مبهم در زبان استانبولی :

در ترکی  ضمایر مبهم بسیاری وجود دارد که تنها به گفتن موارد رایج تر و راحت تر اشاره میکنیم.

ضمایر مبهم
ضمایر مبهم معنی مثال معنی
biri یکی Biri gelıyor یکی می آید
öteki دیگری Öteki arkadaş nerede? دوست دیگرمان کجاست؟
hepsı همه Hepsini aldık همه را خریدیم
bazı بعضی Bazı kitaplar hiç okunmuyor بعضی کتابها هیچ خوانده نمیشود
başkası دیگری Başkası geldi دیگری آمد

 

درس های جلسه قبل آموزش ترکی از ابتدا :

درس های جلسه بعد آموزش زبان ترکی :

 

اعضای بدن استانبولی در هتل استانبولی بانک در ترکی استانبولی اعداد به استانبولی ضرب المثل ها ترکی استانبولی logo ashnayi

 

25 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *