لوگو پروان آکادمی

 

زمان منفی گذشته کامل ترکی یا ماضی بعید در ترکی استانبولی :

در مقاله پیشین که زمان گدشته کامل یا ماضی بعید در ترکی را آموزش دادیم.در این مقاله سعی داریم منفی کردن این زمان رابه شما آموزش بدهیم. اگر با شکل مثبت این زمان آشنا نیستید حتما آن را مطالعه کنید تا شکل منفی آن را راحت تر یاد بگیرید.

زمان منفی گذشته کامل در ترکی استانبولی :

در زبان فارسی ماضی بعید با اضافه کردن بودم بودی بود …به فعل ساخته میشد و برای منفی کردن ان از حرف ن استفاده میکنیم.(مثال : رفته بودم ….نرفته بودم )

در زبان ترکی برای منفی کردن زمان گذشته کامل از فرمول زیر استفاده میکنیم.

بن فعل   +    ti/tı  +  memiş/mamış   +    پسوند شخصی

بن فعل در ترکی چیست ؟

برای ساخت بن فعل در ترکی فقط باید mak  یا mak را از آخر فعل حذف کنیم .

فعل بن فعل معنی
yazmak yaz نوشتن
okumak oku خواندن
gitmek git رفتن

پسوند شخصی در ترکی استانبولی :

پسوندهای شخصی در ترکی استانبولی
اول شخص مفرد m اول شخص جمع k
دوم شخص مفرد n دوم شخص جمع iz/ız
سوم شخص مفرد ……… سوم شخص جمع lar/-ler

مثال :

ننوشته بودم yaz + mamış + tı + m ننوشته بودیم yaz + mamış + tı + k
ننوشته بودی yaz + mamış + tı + n ننوشته بودید yaz+ mamış+ tı + z
ننوشته بود yaz + mamış + tı ننوشته بودند yaz+ mamış+ tı + lar
نخوانده بودم oku + mamış+ tı + m نخوانده بودیم oku + mamış+ tı+k
نخوانده بودی oku + mamış+ tı +n نخوانده بودید oku + mamış + tız
نخوانده بود oku + mamış + tı +m نخوانده بودند oku + mamış+ tı+ lar

درس های جلسه قبل آموزش زبان ترکی استانبولی :

درس های جلسه بعد آموزش ترکی استانبولی :

لینک های مفید :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *