لوگو پروان آکادمی

زمان منفی گذشته ساده در ترکی استانبولی :

در درس های قبلی شکل مثبت زمان گذشته ساده ترکی را به صورت کامل اموزش دادیم.در این مقاله قصد داریم شکل منفی این زمان ترکی را بررسی کرده و به شما آموزش دهیم.با ما همراه باشید.

پیش نیاز این درس :

برای اینکه این مبحث را راحت تر یاد بگیرید ابتدا زمان گذشته ساده ترکی را مطالعه کنید

شکل منفی زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی :

در شکل منفی همانطور که میدانید در زبان فارسی با افزودن حرف ن به اول فعل آن را منفی  میکنیم اما در زبان ترکی با افزودن ma / me  به بن فعل آن را منفی میکنیم.

ساختار زمان گذشته ساده منفی در ترکی :

ریشه فعل +ma/me + شناسه گذشته + پسوند شخصی


ریشه فعل چیست ؟

همانطور که در درس پیش (زمان حال ساده در ترکی استانبولی ) برای شما بیان کردیم.برای ساخت ریشه فعل در زبان ترکی پسوند mak یا mek را از آخر فعل حذف میکنیم و ریشه فعل را به دست می آوریم.

مثال :

فعل فارسی فعل ترکی ریشه فعل
دیدن Görmek Gör
خوردن Yemek Ye
خوابیدن uyumak uyu
رفتن gitmek git

شناسه گذشته درترکی استانبولی چیست؟

شناسه گذشته در ترکی استانبولی
du
di

 

در جلسه پیش پسوندهای زمان حال ساده در ترکی استانبولی را آموزش دادیم . در این جلسه پسوندهای زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی رابیان میکنیم.

پسوند های شخصی در ترکی استانبولی :

پسوندهای شخصی گذشته ساده در ترکی
اول شخص مفرد m- اول شخص جمع -k
دوم شخص مفرد n- دوم شخص جمع -nız / -niz / -nuz / -nüz
سوم شخص مفرد …. سوم شخص جمع lar / ler
اصل تطابق آوایی چیست ؟

به این معنی میباشد که حروف در کنار یکدیگر تلفظ مناسب و راحت تر داشته باشد.

اگر آخرین حرف صدادار بن فعل ü / ö / e/ i باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o /u /a /ı  باشد ضمیر
بن فعل + medi + m بن فعل +madı + m ben
بن فعل + medi + n بن فعل +madı + n sen
بن فعل + medi بن فعل +madı o
بن فعل + medi +k بن فعل +madı + k biz
بن فعل + medi + z بن فعل +madı + z siz
بن فعل + medi + ler بن فعل +madı + lar onlar

مثال :صرف فعل رفتن ( gitmek )در گذشته ساده ترکی به شکل منفی

معنی حالت  منفی اگر آخرین حرف صدادار بن فعل ü / ö / e/ i باشد ضمیر
نرفتم git madi m بن فعل + madi + m ben
نرفتی git madi n بن فعل + madi + n sen
نرفت git madi بن فعل + madi o
نرفتیم git madi k بن فعل + madi +k biz
نرفتید git madi z بن فعل + madi + z siz
نرفتند git madi ler بن فعل + madi + ler onlar

مثال : صرف فعل خواندن (okumak) که با حذف mak بن فعل oku به دست می آید.

معنی حالت  منفی اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o /u /a /ı  باشد ضمیر
نخواندم oku madı m بن فعل +madı + m ben
نخواندی oku madı n بن فعل +madı + n sen
نخواند oku madı بن فعل +madı o
نخواندیم oku madı k بن فعل +madı + k biz
نخواندید oku madı z بن فعل +madı + z siz
نخواندند oku madı lar بن فعل +madı + lar onlar

با تمرین و تکرار میتوانیم جمله های طولانی تری بسازیم.

مثال :

من به پارک نرفتم Parka gitmedim
او به مدرسه نرفت Okula gitmedi
انها دیروز تصادف نکردند Dün kaza yapmadılar
تو برای من نامه ننوشتی Bana mektup yazmadın

 

لینک های مرتبط :

آموزش گذشته ساده ترکی استانبولی

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :

آموزش های کاربردی برای یادگیری ترکی استانبولی

لینک های مفید :

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *