لوگو پروان آکادمی

خوبی به انگلیسی

خوبی به انگلیسی به دو صورت بیان می‌شود، زمانی که بخواهیم از کسی سؤال کنیم خوب هستی؟ یا به عبارتی بخواهیم با کسی سلام و احوال پرسی کنیم از سؤال‌هایی مانند Are you okay? یا how are you? استفاده می‌کنیم؛ اما اگر بخواهیم خوب بودن را در انگلیسی معنی کنیم از کلمه‌های زیادی که در انگلیسی معادل فارسی کلمه خوب هستند بهره می‌بریم. در ادامه ابتدا به کلمه خوبی و معادل‌های انگلیسی آن می‌پردازیم و سپس به سؤال و جواب و احوال پرسی در زبان انگلیسی اشاره می‌کنیم.

کلمه خوبی به انگلیسی چطوری نوشته می‌شود؟

کلمه خوبی به انگلیسی چطوری نوشته می‌شود؟

اصطلاح فارسی خوبی یا خوب بودن همان‌طور که در فارسی مترادف‌های زیادی مانند مهربانی، خیر، بخشش، احسان، محبت و… دارد، در زبان انگلیسی نیز کلمه goodness به معنی خوبی یا خوب بودن است که کلمه‌هایی مانند:

excellence , quality , merit , niceness , nicety , nobility , perfection , right , virtue

با آن هم معنی هستند. در ادامه هر یک از کلمات بالا با معنی جمع‌آوری ش‌ه اند:

Good:
خیر ، خوبی ، کامیابی ، مال منقول ، مال التجاره

Boon:
مزیت ، خیر ، بخشش ، خوبی ، احسان ، لطف ، استدعاء ، فرمان یادستوری بصورت استدعا

Excellence:
مزیت ، برتری ، تفوق ، خوبی ، رجحان ، شگرفی ، ممتازی ، علو مقام

Beauty:
حسن ، خوش رویی ، خوشگلی ، خوبرو ، زیبایی ، جمال ، زنان زیبا ، خوبی ، خوبرویی

Kindness:
مهربانی ، محبت ، خوش قلبی ، خدمت ، مروت ، خوبی ، لطف ، مرحمت

بیشنر بخوانید: حیوانات به زبان انگلیسی

Kindliness:
مهربانی ، محبت ، خوبی

Fairness:
عدل ، خوبی ، خوبرویی ، عدالت

Comeliness:
خوشگلی ، خوبی ، خوبرویی ، خوش منظری

Good quality:
خوبی

Excellency:
برتری ، خوبی ، عالیجناب ، حضرت ، جناب

 سلام و احوال پرسی در زبان انگلیسی

 سلام و احوال پرسی در زبان انگلیسی

برای یادگیری نیاز به تمرین مکالمه انگلیسی است که می‌توان گفت شروع آن کار سخت و دشواری برای بسیاری از زبان آموزان به شمار می‌رود. اما نگران نباشید در ادامه قصد داریم شما را با ساده‌ترین مکالمه در انگلیسی یعنی احوال پرسی و جملات سلام خوبی چه خبر در انگلیسی آشنا کنیم؛ همچنین مکالمه خوبی و سلام و احوال پرسی رسمی به انگلیسی و عبارات رایج در گفتگوی انگلیسی را نیز بررسی می‌کنیم.

همان‌طور  که در زبان فارسی سلام خوبی و احوال پرسی در محیط‌های رسمی با رئیستان با سلام و احوال پرسی در گفتگوهای روزمره با اعضای خانواده یا دوستانتان متفاوت است، در زبان انگلیسی نیز انواع سلام خوبی چه خبر به انگلیسی و جواب احوال پرسی وجود دارد که در شرایط متفاوت به کار برده می‌شوند.

سلام و احوال‌پرسی به انگلیسی و شروع مکالمه چگونه است؟

اگر بخواهید در سفرهایتان به خارج از کشور یا حتی در همین کشور خودمان از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن با دوست یا همکار انگلیسی زبانتان ارتباط برقرار کنید باید از ساده‌ترین مکالمه انگلیسی یعنی سلام خوبی شروع کنید. اما باید یاد داشته باشید سلام و احوال پرسی در انگلیسی چگونه است و چه جملاتی را باید استفاده کنید. ولی تنها یادگیری این جملات کافی نیست؛

بلکه بایددقت داشته باشید که هر جمله را در چه شرایطی به کار ببرید. برای مثال در مصاحبه‌های شغلی یا گفتگو با رئیستان شما باید از جملات سلام و احوال پرسی رسمی استفاده کنید؛ اما برایگفتگو با خانواده یا دوستانتان باید سلام و احوال پرسی غیر رسمی یا همان خودمانی باشد. در ادامه نمونه‌ای سلام و احوال پرسی رسمی و غیر رسمی در انگلیسی بیان شده است.

سلام و احوال پرسی رسمی به انگلیسی

_Helloسلام و احوال‌پرسی به انگلیسی و شروع مکالمه چگونه است؟

_سلام

_Good morning

صبح بخیر_

_Good afternoon

عصر بخیر_

_Good evening

_شب بخیر

_It’s nice to meet you

_از دیدارتان خوشحالم

_It’s a pleasure to meet you

خوشحالم که می‌بینمتان_

بیشنر بخوانید: سلام به انگلیسی با بیش از 40 روش سلام کردن

سلام و احوال پرسی غیررسمی به انگلیسی

_Hi

_سلام

_Hey

_سلام

_What’s up

_چطوری

_Nice to meet you

_خوشحالم می‌بینمت

_Pleased to meet you

_از دیدارت خوشحالم

_It’s a pleasure

دیدارت باعث خوشحالی است_

شروع مکالمه با سؤال سلام خوبی در انگلیسی

شروع مکالمه با سؤال سلام خوبی در انگلیسی

حال که با نحوه کلی احوال پرسی در انگلیسی آشنا شدید باید بدانید برای ادامه مکالمه و جواب سلام خوبی چه خبر به انگلیسی در مکالمات رسمی و غیر رسمی چه باید بگویید.

جواب انواع سلام به انگلیسی

سلام کردن

تلفظ

موقعیت مورد استفاده

Hi های ما شخص را به خوبی می شناسیم و اغلب اوقات او را می بینیم
Hi there های دِر ما شخص را به خوبی می شناسیم اما اخیراً او را ندیده ایم
Hey هِی ما شخص را به خوبی می شناسیم
Hello هِلو ما شخص را می شناسیم اما به هم نزدیک نیستیم
Hey you هِی یو ما شخص را می شناسیم و می توانیم با او شوخی کنیم
Hi (نام شخص) های و بعد اسم طرف ما آن شخص را می شناسیم و خیلی دوستش داریم

در جدول بالا با انواع سلام در انگلیسی آشنا شدید و دانستید که در چه شرایط و موقعیتی باید از کدام سلام استفاده کرد. اما مهم این است که بعد از سلام در جواب آن چه باید گفت؟ اینکه بعد از سلام خوبی مکالمه چطوری پیش برود به سؤالی که در مقدمه‌چینی و در مکالمه احوال پرسی به انگلیسی از شما پرسیده می‌شوند بستگی دارد. در ادامه برخی از سؤالاتی که برای مقدمه‌چینی و ادامه گفتگو به صورت مؤدبانه بیان می‌شوند را مثال زده‌ایم:

 • سؤالات مؤدبانه برای ادامه دادن به سلام و احوال‌پرسی به انگلیسی
 • How are you?
 • حال شما چطور است؟
 • How are you doing?
 • حال شما چطور است؟
 • How have you been?
 • حال شما چطور بوده است؟
 • How’s your day going so far?
 • روزت تاحالا چطور بوده؟
 • How’s it going?
 • اوضاع چطوره؟
 • How are things?
 • اوضاع چطوره؟
 • انواع سؤالات خوبی؟ خودمانی برای ادامه دادن به سلام و احوال پرسی به انگلیسی

انواع سؤالات خوبی؟ خودمانی برای ادامه دادن به سلام و احوال پرسی به انگلیسی

 • Are you Ok?
 • خوبی
 • How’s it going?
 • حال شما چطور است
 • How are things?
 • حال شما چطور است
 • What’s up?
 • چه خبر
 • How are you doing?
 • چطوری
 • What’s new?
 • چه خبر
 • You all right?
 • خوبی
 • How have you been?
 • حال شما چطور است
 • How are things going?
 • حال شما چطور است
 • Are you well?
 • خوبی
 • What’s going on?
 • چه خبر
 • How are you feeling?
 • حال شما چطور است
 • What are you up to?
 • چیکار می‌کنی
 • What’s sizzling?
 • چه خبر
 • How do you do?
 • حال شما چطور است
 • What’s good in the hood?
 • حال شما چطور است
 • What’s new with you?
 • حال شما چطور است
 • How long has it been?
 • حال شما چطور است

خوبیبا ترجمه و مثال

 • Must be tough, huh?
 • چه خبر
 • are you alright?
 • خوبی
 • Sup?
 • چه خبر
 • What is happening?
 • چه خبرا
 • How are you holding up?
 • حالت چطور است
 • How is life sailing?
 • حال شما چطور است
 • What are you heading?
 • برنامت چیست
 • How are things coming along?
 • حالت چطور است
 • What was the highlight of your day, so far?
 • تا الآن مهم‌ترین اتفاق روزت چه بوده است
 • How was your day?
 • روزت چطور بود
 • What have you been doing since we last talked?
 • حالت چطور بوده از وقتی آخرین بار حرف زدیم
 • How do you fare?
 • حال شما چطور است
 • How’s it rolling?
 • حال شما چطور است
 • What’s up with the flow?
 • چه خبر است
 • What’s with the face?
 • چته
 • How’s everything coming together?
 • حالت چطور است
 • Is there anything concerning you?
 • آیا چیزی نگرانت می‌کند
 • What’s the latest buzz in your world?
 • چه خبرا
 • What’s shakin?
 • چه خبر

 

جواب سؤال خوبی در انگلیسی

جواب سؤال خوبی در انگلیسی

علاوه بر دانستن سلام خوبی و انواع سؤال‌های خوبی در انگلیسی باید انواع جواب‌هایی که می‌توانید به سؤال‌ها بدهید را نیز یاد بگیرید. در ادامه برخی از جواب‌های رایجی که در گفت‌وگوهای انگلیسی زبانان استفاده می‌شود را آورده‌ایم:

 • I’m great or I’m fine
 • من عالی هستم یا حالم خوب است
 • I’m doing well
 • من خوبم
 • I’ve been doing very well
 • من خیلی خوبم
 • My day has been pretty good so far
 • روزم تاکنون بسیار خوب بوده است
 • Not too bad
 • خیلی بد نیستم
 • Things are really good
 • اوضاع خوب است
 • thanks for asking
 • متشکرم از سؤالت

جمع بندی

در این مطلب خوبی به انگلیسی و انواع سؤال‌هایی که می‌توانید در مکالمات انگلیسی خود از فرد مقابل برای سؤال خوبی بپرسید گردآوری شده و برخی از جواب‌هایی که می‌توان به سؤال‌ها داد نیز آورده شده است؛ اما بایدتوجه داشته باشید در زبان انگلیسی با اینکه یادگیری مکالمه بسیار آسان است اما نیاز به تمرین زیاد داشته تا بتوانید به خوبی برای هر سؤالی در احوال پرسی جواب مناسبی را بدهید. شما می‌توانید برای تمرین از همین سؤال و جواب‌ها و نمونه‌هایی از مکالمات رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی که در این متن آورده شدند استفاده کرده تا بر این موضوع مسلط شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *