لوگو پروان آکادمی

مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی :

در زبان فارسی برای ساخت مضاف و مضاف الیه از دو اسم و کسره کمک میگیریم.در این مقاله قصد داریم مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی :

مضاف و مضاف الیه در زبان ترکی استانبولی برعکس بان فارسی میباشد.در زبان فارسی برای ساخت مضاف و مضاف الیه از دو اسم و یک کسره استفاده میکنیم..مثل عروسک زهرا ، چمدان علی

در زبان ترکی جای مضاف و مضاف الیه برعکس میشود ..مثلا میگوییم زهرا عروسک ، علی چمدان

انواع مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی :

  • مضاف و مضاف الیه نامعلوم
  • مضاف و مضاف الیه معلوم

1.مضاف و مضاف الیه نامعلوم در ترکی استانبولی :

این نوع مضاف و مضاف الیه برای چندین مورد استفاده میشود

  1. بیان شغل
  2. مکان خاص
  3. چیزی را به صنف خاصی ارتباط دهیم
  4. بیان جنس
فرمول ساخت مضاف و مضاف الیه نامعلوم  :

اسم اول بدون هیچ پسوندی + اسم دوم +اسم …..+  i/ ı / u / ü

اما اگر کلمه دوم یا کلمه های بعدی به حروف صدادار ختم شود باید طبق فرمول زیر پیش برویم.

اسم اول بدون هیچ پسوندی + اسم دوم +اسم …..+  si/ sı / su / sü

میدان ازادی Azadi Meydanı
خیابان بهار Bahar Sokağı
مهندس کامپیوتر bilgisayar mühendisi
زهر کشنده Ölümcül zehir
ارایشگاه مردانه Berberler
محوطه بازی Oyun alanı

2.مضاف و مضاف الیه معلوم در ترکی استانبولی :

مضاف و مضاف الیه معلوم در ترکی حالت مالکیت را بیان میکند و برخلاف قسمت بالا هر دو اسم پسوند میگیرند.

فرمول مضاف و مضاف الیه معلوم در زبان استانبولی :

اسم اول + in ، ın ،un ، ün + اسم دوم +s i ، ı ، u ، ü

مثال :

کتاب حسن Hassan’ın kitabı
دفتر مریم Maryam’ın ofisi
خانه ی احمد Ahmed Evi

در این مثال به دلیل اینکه اسم های اول به حروف صدادار ختم شده اند از n میانجی استفاده کردیم زیرا دو حرف صدادا نمیتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.n میانجی با رنگ قرمز مشخص شده است.

چمدان زهرا Zahra‘nın valizi
لباس مادر Annenin kıyafetleri
دفتر علی Ali’nin ofisi
کتاب علی Ali’nin kitabı
خانه ی مهسا Mahsan‘ın evi
اگر کلمه یا اسم دوم به حروف صدا دار ختم شود چکار کنیم ؟

در این وقت از s میانجی استفاده میکنیم که با رنگ قرمز مشخص شده است.

مثال :

ماشین زهرا Zahra’nın arabası
صدای مریم Meryem’in  sesi
ظاهر محمد Muhammed’in  görünüşü

3.مضاف و مضاف الیه زنجیری در زبان استانبولی :

این مبحث ترکیبی از مضاف الیه های معلوم ونامعلوم میباشد .هر گاه بخواهیم بیش تر از دو اسم در کنار یکدیگر بیاوریم از این مضاف الیه زنجیری استفاده میکنیم.

پسوند ها در این قسمت برا اسم اول و اسم وسط و اخر بدین گونه میباشد.

  • اسم اول و وسط+ ın / in / un /ün
  • اسم اول و وسط اگر صدادار باشد +nin / nin / nun / nün
  • اسم آخر +     ü /  ı / i/  u
  • اسم اخر اگر صدادار باشد + sı / si /su /sü

مثال :

خانه ی خواهر محمد Muhammed’in kardeşinin evi
ماشین پدر علی Ali’nin babasının arabası
کیف دوست زهرا Zahra’nın arkadaşının çantası

 

آموزش ترکی استانبولی از پایه :

آموزش های بیشتر :

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *