لوگو پروان آکادمی

آموزش قید تکرار در انگلیسی

وقتی صحبت از یادگیری یک زبان جدید می شود، درک و استفاده از قیدها بسیار مهم است. قیدها نقش مهمی در توصیف فراوانی اعمال یا رویدادها دارند. در این راهنمای جامع، ما دنیای قیدهای فراوانی و اینکه چگونه آنها می توانند منظم بودن یا نادر بودن رخدادها را به طور مؤثر بیان کنند را بررسی خواهیم کرد. قیدهای تکرار چه بیان برنامه های روزمره، فعالیت های گاه به گاه یا حتی رویدادهایی که یک بار در زندگی اتفاق می افتند، ابزارهای مورد نیاز برای بیان دقیق این مفاهیم به زبان انگلیسی را فراهم می کنند.

قید تکرار در انگلیسی چیست؟

آموزش قید تکرار در انگلیسی

قیدهای تکرار برای نشان دادن اینکه چند وقت یکبار اعمال انجام می شوند یا رویدادها رخ می دهند استفاده می شود. آنها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: تکرار معین و نامعین. قیدهای تکرار معین اعمالی را توصیف می کنند که در فواصل زمانی خاص مانند روزانه، هفتگی یا سالانه اتفاق می افتند. مثلا:

I visit my parents weekly.

من هر هفته به والدینم سر می زنم

She looks in the mirror every 5 minutes!

او هر 5 دقیقه در آینه نگاه می کند!

They go on holiday twice a year.

آنها دو بار در سال به تعطیلات می رونداز سوی دیگر، قیدهای تکرار نامعین اعمالی را توصیف می کنند که بدون الگوی ثابت رخ می دهند. آنها طیف وسیعی از امکانات را از همیشه تا هرگز و همه چیز در این بین ارائه می دهند. برای مثال: He always wears a hat.    او همیشه کلاه بر سر دارد.I never listen to rock music.    من هرگز به موسیقی راک گوش نمی دهم.

برای درک بهتر فراوانی مرتبط با هر قید، تصور آنها در مقیاس درصد می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، “همیشه” 100٪ خواهد بود (که نشان می دهد عمل هر بار اتفاق می افتد)، در حالی که “هرگز” 0٪ خواهد بود (نشان می دهد که عمل هرگز رخ نمی دهد). قیدهای باقیمانده فراوانی در جایی در بین این دو حد قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: زندگیم به انگلیسی چطور نوشته می شود؟

قرار دادن قیدهای فراوانی در یک جمله

قرار دادن قیدهای فراوانی در یک جمله

قرار دادن قیدهای تکرار در یک جمله گاهی اوقات می تواند مشکل باشد، به خصوص وقتی صحبت از ترتیب کلمات می شود. در بیشتر موارد، قیدهای فراوانی قبل از فعل اصلی قرار می گیرند:

Subject + adverb of frequency + main verb

فاعل + قید تکرار + فعل اصلی

برای مثال:

We usually go to the cinema on Saturdays.

ما معمولا شنبه ها به سینما می رویم.در این جمله، فعل اصلی «رفتن» است و قید فراوانی «معمولاً» قبل از آن قرار می گیرد و اطلاعاتی در مورد قاعده بودن عمل ارائه می دهد. بیایید چند مثال دیگر را بررسی کنیم: He always wears a hat.او همیشه کلاه بر سر دارد. اگر بخواهیم بر قید تکرار تاکید کنیم، می توانیم آن را بین فاعل و فعل اصلی قرار دهیم.بعلاوه، زمانی که افعال کمکی، مانند “داشتن”، “ویل”، “باید”، “باید”، “باید”، “می توانم”، “می تواند”، “ممکن است”، “ممکن است” یا “باید” هستند.

با فعل اصلی استفاده می شود، قید فرکانس بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرد:Subject + auxiliary verb + adverb of frequency + main verb فاعل + فعل کمکی + قید تکرار + فعل اصلی در اینجا چند نمونه آورده شده است: She must always listen to her teacher.    او باید همیشه به حرف معلمش گوش دهد.I don’t usually go to bed until it’s dark.    من معمولا تا تاریک شدن هوا به رختخواب نمی روم.Has Sarah always lived in Amsterdam?    آیا سارا همیشه در آمستردام زندگی می کرد؟ برای فعل «tobe»، قید فراوانی بعد از فعل قرار می گیرد:

Subject + to be + adverb of frequency

بیشتر بخوانید: آب و هوا به انگلیسی + مثال ها و ترجمه فارسی

 فاعل + tobe + قید فراوانی مثال ها:I am always tired after work.    من همیشه بعد از کار خسته هستم.She is never late.    او هرگز دیر نمی کند.They are constantly improving.    آنها دائماً در حال بهبود هستند. در برخی موارد، قیدهای فراوانی را می توان در ابتدای جمله قرار داد:Adverb of frequency + subject + main verb قید تکرار + فاعل + فعل اصلی مثلا:Frequently, I go swimming in the lake.    من اغلب در دریاچه شنا می کنم.

Sometimes, they come to us; sometimes, we go to their place.    گاهی پیش ما می آیند. گاهی به جای آنها می رویم. توجه به این نکته مهم است که قیدهای خاصی از تکرار، مانند “همیشه”، “به سختی هرگز”، “به ندرت”، “هرگز” و “به ندرت” معمولاً در ابتدای جمله قرار نمی گیرند. در عوض، آنها معمولاً بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی اسقیدهای تکرار معینتفاده می شوند.

قیدهای تکرار معین

 

قیدهای با تکرار معین اعمالی را توصیف می کنند که در فواصل زمانی خاص رخ می دهند. بیایید چند نمونه را بررسی کنیم: Daily: روزانهI go for a walk every day.    من هر روز به پیاده روی می روم. Weekly: هفتگیWe have team meetings once a week.    هفته ای یک بار جلسات تیم داریم. Monthly: ماهانهI pay my phone bill monthly.    من قبض تلفنم را ماهانه پرداخت می کنم. Yearly: سالانهOur company releases a new product line yearly.    شرکت ما سالانه یک خط محصول جدید منتشر می کند. قیدهای با تکرار معین هنگام تشریح منظم بودن اعمال یا رویدادها وضوح و دقت را ارائه می دهند.

قیدهای تکرار نامعین

قیدهایی با تکرار نامعین اعمال یا رویدادهایی را بیان می کنند که بدون الگوی ثابت رخ می دهند. بیایید چند نمونه را بررسی کنیم:Always: همیشهShe always arrives early for meetings.او همیشه برای جلسات زودتر می آید.Usually: معمولاHe usually takes the bus to work.او معمولاً با اتوبوس به محل کار می رود.Often: غالباThey often go out for dinner on weekends.آنها اغلب آخر هفته ها برای شام بیرون می روند.Sometimes: گاهیWe sometimes go swimming in the lake.ما گاهی برای شنا در دریاچه می رویم.

Occasionally: گاه و بیگاهShe occasionally calls her old friends.او گهگاه با دوستان قدیمی خود تماس می گیرد.Rarely: به ندرتHe rarely eats fast food.او به ندرت فست فود می خورد.Hardly Ever: به سختیThey hardly ever go to the theater.آنها به سختی به تئاتر می روند.Never: هرگزI have never been to Asia.من هرگز به آسیا نرفته ام.  قیدهای با تکرار نامعین در هنگام تشریح نظم اعمال یا رویدادها، امکان طیف وسیعی از احتمالات را فراهم می کنند.

بیشتر بخوانید: حروف صدادار در زبان انگلیسی را بشناسید

نتیجه

درک و استفاده از قیدهای تکرار برای ارتباط موثر در زبان انگلیسی ضروری است. چه بخواهید کارهای روزمره، فعالیت های گاه به گاه یا نادر بودن رویدادهای خاص را توصیف کنید، قیدهای تکرار در انگلیسی ابزار لازم را برای بیان دقیق این مفاهیم فراهم می کنند. از قیدهای تکرار معین مانند روزانه، هفتگی یا سالانه گرفته تا قیدهای  تکرار نامعین مثل همیشه، اغلب یا به ندرت، این قیدها امکان ارتباط دقیق و ظریف را فراهم می کنند. با تسلط بر هنر بیان قید تکرار، می توانید تسلط خود را افزایش دهید و افکار و تجربیات خود را با اطمینان به زبان انگلیسی منتقل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *