لوگو پروان آکادمی

 

ضمایر ملکی شخصی در ترکی استانبولی :

همانطور که در زبان فارسی ضمایر ملکی مانند برای من /برای تو/برای او/برای ما/برای شما/برای آنها وجود دارد در ترکی هم به همین صورت میباشد در ادامه این مبحث را به صورت کامل و گام به گام آموزش خواهیم داد.با ما همراه باشید.

ضمایر ملکی در ترکی استانبولی :

ضمایر ملکی در ترکی استانبولی به 2 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :

  • ضمایر ملکی شخصی مختص انسان ها
  • ضمایر ملکی اشاره ای برای غیر انسان و اشیا

ضمایر ملکی شخصی در ترکی استانبولی :

برای من benim برای ما bizim
برای تو senin برای شما sizin
برای او Onun برای آنها Onlarin

بعد از اینکه این ضمایر را یادگرفتیم و به خاطر سپردیم نکته ای که در این مبحث وجود دارد پسوند های ملکی میباشد که این پسوند ها در انتهای اسم قرار میگیرد و مالکیت را بیان میکند.

پسوندهای ملکی در ترکی استانبولی :

اول شخص مفرد im /ım/um/üm اول شخص جمع imiz/ımız/ümüz/umuz
دوم شخص مفرد in/ın/un/ün دوم شخص جمع iniz/ınız/unuz/ünuz
سوم شخص مفرد i/ı/u/ü سوم شخص جمع leri/ları

فرمول ساخت جمله های ملکی :

حال برای ساخت جمله هایی که مالکیت را بیان میکند از فرمول زیر استفاده میکنیم

ضمایر ملکی شخصی + اسم + پسوندهای ملکی

برای اینکه این مبحث را به خوبی متوجه شوید و آن را درک کنید مثالهایی برای شما میزنیم.

مثال : در این مثال ابتدا ضمیر ملکی شخصی سپس اسم مورد نظر و در اخر پسوند ملکی را بیان میکنیم.

مداد من benim+ kalem + im مداد ما Bizim  +  kalem+ imiz
مداد تو Senin+ Kalem + in مداد شما Sizin +  Kalem+    iniz
مداد او Onun +kalem+  i مداد آنها onlarin  + Kalem+   leri
خانه من Benim+  ev  + im خانه ما Bizim+ ev +imiz
خانه تو Senin+  ev+ in خانه شما sizin+  ev+  iniz
خانه او  Onun+ ev  + i خانه آنها onlarin+ ev + leri

نکته : همانطو که در زبان فارسی به صورت محاوره به جای خانه ی من از کلمه ی خانه ام استفاده میکنیم در زبان ترکی نیز میتوانیم فقط اسم با پسوند ملکی را استفاده کنیم

مثال: در این مثال اول اسم و سپس پسوند ملکی را اضافه میکنیم و ضمیر ملکی را حذف کردیم.

مداد من kalem + im مداد ما kalem+ imiz
مداد تو Kalem + in مداد شما Kalem+    iniz
مداد او kalem+  i  مداد آنها Kalem+   leri
خانه من ev + im خانه ما  ev+ imiz
خانه تو  ev + in خانه شما  ev + iniz
خانه او  ev + i خانه آنها ev + leri

تطابق آوایی در ساخت جمله های ملکی ترکی :

همانطور که میدانید و در مقاله پیشین آموزش حروف الفبای ترکی توضیح دادیم 8 حرف در ترکی صدادار هستند پس اگر اسمی اخرین حرف آن صدادار باشد پسوند ملکی بدون حرف اضافه به آن اضافه میشود.

مثال :مثلا کلمه ی anne (به معنای مادر) همانطور که میبینید حرف آخر آن صدادار بوده در این صورت پسوند ملکی بدون حرف اضافه مانند شکل زیر به آن اضافه میشود.

مادرم annem مادر ما annemiz
مادرت  annen مادر شما anneniz
مادر او  annesi مادر آنها anneleri

نکته ای که در این مثال بالا یاد گرفتیم این بود که در زبان ترکی هیچ گاه دو حرف صدادار درکنار یکیگر نمیتوانند قرار بگیرند.

در سوم شخص مفرد برای اینکه دو حرف صدادار درکنار یکدیگر قرار نگیرند پسوند ملکی  i به si تبدیل میشود.

مثال :arabasi – babasi

تطابق آوایی در حروف صدادار ترکی:

یکی دیگر از مواردی که نه تنها در این مبحث ، بلکه در کل زبان ترکی مهم میباشد اصل تطابق آوایی میباشد یعنی بنابر تلفظ اسم موردنظر پسوند ملکی نیز با آن تغییر میابد.

مثال : در این مثال اسم baba  را صرف کردیم

حرف صدادار  a/ı  باشد
معنی مثال پسوند ملکی ضمیر ملکی
پدرم babam m benim
پدرت baban n senin
پدر او baba onun
پدر ما babamız mız bizim
پدر شما babanız nız sizin
پدر آنها babaları ları onlarin

مثال : در این مثال boyun  به معنی گردن را صرف کردیم.

حرف صدادار o/u باشد
معنی مثال پسوند ملکی ضمیر ملکی
گردنم boynum um benim
گردن تو  Boynun un senin
گردن او boynu u onun
گردنمان boynumuz umuz bizim
گردن شما  Boynunuz unuz sizin
گردن آنها Boyunları ları onlarin

مثال : در این مثال göz  به معنی چِشم میباشد.

حرف صدادار ü/ö باشد
معنی مثال پسوند ملکی ضمیر ملکی
گردنم gözüm üm benim
گردن تو  gözün ün senin
گردن او zü ü onun
گردنمان gözümüz ümüz bizim
گردن شما gözünüz ünüz sizin
گردن آنها gözları ları onlarin

در این مثال کلمه ی anne به معنی مادر را ذکر کردیم

حرف صدادار e/i باشد
معنی مثال پسوند ملکی ضمیر ملکی
مادرم annem m benim
مادر تو annen n senin
مادر او annesi si onun
مادر ما annemiz miz bizim
مادر شما anneniz niz sizin
مادر انها annelari lari onlarin

 

 

راهنمایی : یکی از مواردی که زبان آموزان در آن مشکل دارند تطابق آوایی میباشد که این ضعف به مرور و با یادگیری کلمات جدید و تکرار آنها رفع خواهد شد پس نگران اینکه این پسوند ها را باهم اشتباه بگیرید نباشید.

بعد از اینکه این مباحث را یاد گرفتیم سراغ مبحث بعدی یعنی ضمایر ملکی اشاره ای مختص اشیا میرویم.با ما همراه باشید.

ضمایر ملکی اشاره ای مختص اشیا و غیر انسان ها در ترکی استانبولی :

ضمایر ملکی اشاره ای مختص اشیا و غیر انسان ها
معنی مثال پسوند ملکی ضمایر ملکی اشاره ای
برگ این   bunun + Yaprak+i i bunun
برگ آن Şunun+ Yapraklar+i i Şunun
برگ آن Onun +Yaprak+i i onun
برگ اینها Bunların + Yaprak+lari leri Bunların
برگ آنها Şunların + Yaprak+lari leri Şunların
برگ آنها onlarin + Yaprak+lari leri onlarin

مثال :

برگ آنها Buların yaprakları
خار این Bunu fırçala
رنگ آنها onlarin Renkleri

در این مقاله ، ضمایر ملکی شخصی در ترکی استانبولی را با همدیگر یاد گرفتیم برای اینکه این مبحث را به درستی یادبگیرید نیاز به تمرین وتلاش دارید تا در این زمینه موفق باشید . پشتکار و تمرین لازمه ی یادگیری همه ی مهارتهاست.

با ارزوی موفقیت

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :

درس های جلسه بعد آموزش ترکی استانبولی  :

آموزش های کاربردی در یادگیری ترکی استانبولی :

ویدیوهای آموزشی رایگان  ترکی استانبولی :

 

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *