لوگو پروان آکادمی

ضمایر مبهم در ترکی استانبولی:

ضمایر مبهم در دستور زبان ترکی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم در مورد یک موضوع عمومی  یا مبهم بدون اینکه فرد یا شی خاضی مد نظرمان باشد بخواهیم صحبت کنیم.

 

ضمایر مبهم در زبان ترکی استانبولی :

در زبان ترکی ضمایر مبهم بسیاری وجود دارد که پرکاربرد ترین آنها را برای شما بیان میکنیم.

ضمایر مبهم در زبان ترکی استانبولی
her هر، همه (bunların) hepsi همه اینها
hiç هیچ (onların) hepsi همه آنها
herhangibir هیچ hepimiz همه ما
bir یک hepimiz همه شما
bazı بعضی (bunların) hiçbiri هیچ کدام از اینها
bütün همه (onların) hiçbiri هیچ کدام از آنها
herşey همه چیز hiçbirimiz هیچ کدام از ما
birşey چیزی (مفرد) hiçbiriniz هیچ کدام از شما
birşeyler چیزهایی (جمع) (bunların) bazıları بعضی از اینها
hiçbir şey هیچ چیز  (onların) bazıları بعضی از آنها
herhangibir şey هر چیزی bazılarımız بعضی از ما
herkes همه birileri چند نفر
birisi یک نفر hiç kimse هیچ کس
herhangi birisi هر کس

 

ضمایر مبهم دیگری نیز وجود دارد که با ذکر مثال آنها را بیان کردیم.

مثال ضمایر مبهم در ترکی
ضمایر مبهم معنی مثال معنی
biri یکی Biri gelıyor یکی می آید
öteki دیگری Öteki arkadaş nerede? دوست دیگرمان کجاست؟
hepsı همه Hepsini aldık همه را خریدیم
bazı بعضی Bazı kitaplar hiç okunmuyor بعضی کتابها هیچ خوانده نمیشود
başkası دیگری Başkası geldi دیگری آمد

 

درسهای جلسه قبل آموزش ترکی اسنتانبولی:

درس های جلسه بعد اموزش زبان ترکی :

لینک های کاربردی :

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *