لوگو پروان آکادمی

 

ضمایر انعکاسی یا تاکیدی در ترکی :

همانطور که در زبان فارسی ضمایر انعکاسی یا تاکیدی داریم درترکی هم معادل آن وجود دارد و برای یادگیری آنها بعبارتی باید معادل انها را یادبگیریم .در ادامه به آموزش گام به گام این ضمایر میپردازیم با ما همراه باشید.

ضمایر انعکاسی چه زمانی در جمله به کار میرود؟

ضمایر انعکاسی در ترکی  در جمله هایی که فاعل و مفعول یکی باشد به کار میرود.(مثال : من خودم را دوست دارد) در این مثال فاعل و مفعول یکسان میباشد.

ضمایر انعکاسی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

این ضمایر به 3 دسته فاعلی ، مفعولی و ملکی تقسیم میشوند

ضمایر انعکاسی فاعلی چیست ؟

این ضمایر بعنوان فاعل در جمله استفاده میشود.

خودم kendim خودمان kendimiz
خودت kendin خودتان kendiniz
خودش kendi/kendesi خودشان kendilari

مثال :

خودم دیدم Kendim gördüm خودمان خندیدیم Kendimize güldük
خودت رفتی kendin gittin خودتان نوشتید Kendiniz yazdınız
خودش گفت kendi Dedi خودشان رفتند Kendileri gittiler

ضمایر انعکاسی مفعولی در ترکی استانبولی چیست؟

این نوع ضمایر بعنوان مفعول در جمله استفاده میشوند.

خودم را Kendimi خودمان را Kendimizi
خودت را kendini خودتان را Kendinizi
خودش را kendisi خودشان را kendilerini

مثال :

من خودم را دوست دارم kendimi seviyorum ما خودمان را مقصر نمیدانیم Kendimizi suçlamıyoruz
تو خودت را ببخش Kendini bağışla شما خودتان را دوست ندارید؟ Kendinizi sevmiyorsunuz?
او خودش را کشت  kendini öldürdü آنها خودشان را گول میزنند Kendilerini kandırırlar

ضمایر انعکاسی ملکی در ترکی استانبولی چیست؟

در این نوع ضمایر فقط از کلمه kendi   استفاده میکنیم و بعد از آن اسم مورد نظر و سپس پسوند مالکیت را بیان میکنیم

kendi + اسم + پسوند مالکیت

نکته : اگر در پسوندهای مالکیت ابهامی دارید مقاله ی پسوندهای مالکیت را مطالعه کنید.

مثال :

خانه ی خودم kendi  +  ev + im خانه ی خودمان kendi + ev +  imiz
خانه ی خودت Kendi + ev + in خانه ی خودتان Kendi +  ev + iniz
خانه ی خودش Kendi + ev + i خانه ی خودشان Kendi +  ev + leri

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :

درس های جلسه بعد اموزش ترکی استانبولی :

لینک های مفید و کاربردی در یادگیری زبان ترکی استانبولی :

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *