لوگو پروان آکادمی

زمان گذشته ساده در انگلیسی

در این مقاله سعی داریم توضیح زمان گذشته ساده در انگلیسی را برای شما با ذکر مثال بیان کنیم با ما همراه باشید.

تعریف زمان گذشته انگلیسی 

زمان گذشته ساده در انگلیسی به عمل هایی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است گفته میشود. این زمان تاکید دارد که فعل در گذشته انجام شده و ادامه ندارد .


زمان گذشته در زبان انگلیسی چیست ؟ زمان گذشته به انگلیسی چه می شود ؟

در زبان انگلیسی به زمان گذشته  past simple  گفته میشود .

فرمول زمان گذشته ساده انگلیسی :

فاعل + فعل + d / ed + قید زمان

فاعل + فعل بی قاعده + قیدزمان

زمان گذشته در انگلیسی ، زمان گذشته فعل های انگلیسی ، فعل زمان گذشته انگلیسی

برای ساخت زمان گذشته درانگلیسی به دو نوع از افعال برمیخوریم.

  • زمان گذشته افعال بی قاعده انگلیسی
  • زمان گذشته افعال با قاعده انگلیسی

افعال با قاعده :افعالی که با افزودن ed به زمان گذشته تبدیل میشوند.

افعال بی قاعده :افعالی که به صورت بی قاعده هستند و باید آنها را به ذهن بسپارید

زمان گذشته ی افعال انگلیسی :

معنی past simple present simple
بودن was/were be
شروع began begin
زنگ تفريح broke begin
آوردن brought bring
خرید bought buy
ساختن built build
انتخاب کنید chose choose
بیا came come
هزینه cost cost
قطع كردن cut cut
انجام دادن did do
قرعه کشی drew draw
راندن drove drive
خوردن ate eat
احساس felt feel
پیدا کردن found find
گرفتن got get
دادن gave give
برو went go
دارند had have
شنیدن heard hear
نگه دارید held hold
نگاه داشتن kept keep
دانستن knew know
ترک کردن left leave
رهبری led lead
اجازه دهید let let
دروغ lay lie
از دست دادن lost lose
ساختن made make
منظور داشتن meant mean
ملاقات met meet
پرداخت paid pay
قرار دادن put put
اجرا کن ran run
گفتن said say
فروش sold sell
ارسال sent send
تنظیم set set
بنشین sat sit
صحبت spoke speak
خرج کردن spent spend
ایستادن stood stand
گرفتن took take
آموزش دهید taught teach
بگو told tell
فکر thought think
فهمیدن understood understand
پوشیدن wore wear
پیروزی won win
نوشتن wrote write

 

قید های زمان گذشته انگلیسی: قید زمان گذشته انگلیسی

زمان گذشته ساده معمولاً با عبارات زمانی که به گذشته اشاره می کنند استفاده می شود. مثالها عبارتند از

  • yesterday
  • last year
  •  ago
  • in 2006 

مثال :

  • My father came here yesterday             .پدرم دیروز به اینجا آمد 
  • I saw him last week                         .هفته پیش او را دیدم    
  • His father died two years ago           .پدرش دو سال پیش فوت کرد

 

زمان گذشته ی انگلیسی با افعال با قاعده :

برای ساخت جمله زمان گذشته با افعال با قاعده کافیست d / ed  را به  آخر فعل اضافه کنیم.

مثال :

من پیاده روی کردم I walked (regular)
تو بازی کردی you played (regular)
او آشپزی کرد he cooked (regular)
او گوش داد she listened (regular)
باران آمد it rained (regular)

زمان گذشته ی انگلیسی با افعال بی قاعده :

او آموزش داد He taught
من پوشیدم I wore
انها مقاله رادیروز نوشتند They wrote the article yesterday
او به پیروزی رسید He won

چند جمله زمان گذشته ساده انگلیسی  :

ماه گذشته دختری از چین به کلاس ما پیوست. او وارد شد، خود را معرفی کرد و شروع به صحبت در مورد کشورش کرد. او روی نقشه به ما نشان داد اهل کجاست. در حالی که او در مورد شهر خود صحبت می کرد، ناگهان زنگ مدرسه به صدا درآمد.من اگر چینی بلد بودم در تعطیلات به چین میرفتم. Last month a girl from China joined our class. She came in, introduced herself, and began to talk about her country. She showed us where she was from on a map. While she was talking about her home town, the school bell suddenly rang.If I spoke Chinese, I would love to go on a holiday to China.

زمان گذشته ی ساده انگلیسی :

پنجشنبه گذشته برگشت. She came back last Thursday.
او را در ساختمان دیدم. I saw her in the building.
برای مامانم کیک درست کردم خیلی خوشمزه بود I made a cake for my mom, it was delicious
هر روز به سمت ایستگاه قطار می دویدم I ran to the train station every day
چند گل برای دوست دخترم فرستادم، امروز تولد اوست I sent some flowers to my girlfriends, today it is her birthday
آنها با من موافق نبودند. They didn’t agree with me.
تکالیفشان را انجام دادند، یک جورهایی سخت بود They did their homework, it was kind of difficult
آنها تمام شب بازی های ویدئویی انجام دادند They played video games the whole night
دیروز ورزش کردم Yesterday I did exercise.
یکشنبه گذشته به باشگاه نرفتم. I didn’t go to the gym last sunday.

زمان گذشته ی ساده در انگلیسی :

یکی دیگر از کاربرد های زمان گذشته در انگلیسی استفاده از این زمان برای بیان دوره ای در گذشته که انجام شده است استفاده میشود.مثال :

او هفت سال در کالیفرنیا زندگی کرد. She lived in California for seven years.
آنها از دوشنبه تا جمعه در لندن بودند They were in London from monday to friday
هفته پیش چند روز پیش خواهرم ماندم Last week, I stayed with my sister for a few days
جو به مدت ده سال در بوستون زندگی کرد. Joe lived in Boston for ten years.
او از سال 1981 تا 1984 برای یک شرکت بزرگ چند ملیتی کار کرد. From 1981 to 1984, he worked for a large multinational company.

 

قیدهای زمان گذشته زبان انگلیسی :

قیدهای زمان گذشته مانند دیروز ، هفته پیش  ، ماه پیش و.. میباشد در اینجا نمونه هایی از این قیدهای زمان را برای شما مثال میزنیم.

دیروز با او ملاقات کردم I met him yesterday
دو هفته پیش دیدمش I saw him two weeks ago
او پارسال به دیدن من آمد She came to visit me last year
آخرین باری که به کنسرت رفتم سال 2009 بود The last time I went to concert was in 2009
من از ماه می تا ژوئن فوتبال بازی می کردم I played soccer from May to June
من او را خیلی وقت است می شناسم I have known him for a long time
 من 4 هفته آنجا کار کردم  I worked there for 4 weeks
در دهه 1990، من ماشین های زیادی را دزدیدم in the 1990s, I stole many cars
او بهترین خواننده قرن گذشته بود She was the best singer of the last century
در گذشته اشتباهات زیادی مرتکب شدم In the past, I made so many  mistakes

بیشتر بخوانید: آموزش زبان انگلیسی

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *