لوگو پروان آکادمی

زمان پرسشی ماضی بعید یا گذشته کامل در ترکی استانبولی :

در مقاله پیشین زمان ماضی بعید ترکی را به شما اموزش دادیم در این مقاله سعی  داریم سوالی کردن این زمان را به شما آموزش دهیم با ما همراه باشید.

زمان پرسشی ماضی بعید در ترکی استانبولی :

در زبان فارسی در زمان ماضی بعید  به طور مثال برای سوالی کردن آن میپرسیم (رفته بودی؟ / رفته بودند ؟) در زبان ترکی هم به همین گونه میابشد.

ساختار زمان پرسشی مثبت ماضی بعید در زبان استانبولی :

بن فعل +  mış/miş/muş/muş +  پسوند پرسشی( muy / müy /mıy/ miy ) + di /di /du/dü + شناسه شخصی

بن فعل در ترکی چیست ؟

برای به دست اوردن بن فعل کافیست mak / mek را از فعل حذف کنیم تا بن فعل به دست بیاید.

gitmek git رفتن
yazmak yaz نوشتن
okumak oku خواندن
صرف فعل رفتن (gitmek ) در ماضی بعید ترکی :

ابتدا بن فعل را به دست می آوریم که با حذف mek بن فعل git میشود.

رفته بودم؟! git miş miy dim ? بن فعل + miş+ miy + di+ شناسه شخصی ben

شاید سوالی که برای شما پیش بیاید این است که چه زمانی از mi /mı /mu /mü یا dı /di/du /dü استفاده کنیم ؟

در جواب به این سوال باید بگوییم ابتدا به حروف آخر بن فعل توجه میکنیم و براساس صدادار بودن حروف و اینکه جز حروف صدادار نرم یا خشن میباشند ،  طبق اصل تطابق آوایی در ترکی طبق جدول زیر پیش میرویم.

اگر آخرین حرف صدادار بن فعل ü / ö باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل   u/ o   باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  e/ i باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  a /ı  باشد ضمیر
بن فعل +  müş + müy  +du + m بن فعل +  muş+ muy  +du + m بن فعل +  miş+ miy  +di + m بن فعل +  mış+ mıy  +dı + m ben
بن فعل +  müş + müy  +du + n بن فعل +  muş+ muy  +du + n بن فعل +  miş+ miy  +di + n بن فعل +  mış+ mıy  +dı + n sen
بن فعل +  müş + müy  +du بن فعل +  muş+ muy  +du بن فعل +  miş+ miy  +di بن فعل +  mış+ mıy  +dı o
بن فعل +  müş + müy  +du + k بن فعل +  muş+ muy  +du +k بن فعل +  miş+ miy  +di + k بن فعل +  mış+ mıy  +dı + k biz
بن فعل +  müş + müy  +du + nuz بن فعل +  muş+ muy  +du + nuz بن فعل +  miş+ miy  +di + niz بن فعل +  mış+ mıy  +dı + nız siz
بن فعل +  müş + müy  +du + lar بن فعل +  muş+ muy  +du + lar بن فعل +  miş+ miy  +di + ler بن فعل +  mış+ mıy  +dı + lar onlar

حال که اصل تطابق آوایی را یاد گرفتیم میتوانیم فعل های بیشتری صرف کنیم.

صرف فعل نوشتن در ترکی :

فعل yazmak به معنی نوشتن میباشد و بن فعل نیز yaz میباشد همانطورکه میبینید حروف a از حروف صدادار میباشد پس طبق جدول بالا پیش میرویم.

معنی حالت پرسشی مثبت اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  a /ı  باشد ضمیر
نوشته  بودم ؟ yaz mış mıy dı m ? بن فعل +  mış+ mıy  +dı + m ben
نوشته  بودی ؟ yaz mış mıy dı n ? بن فعل +  mış+ mıy  +dı + n sen
نوشته بود ؟ yaz mış mıy dı? بن فعل +  mış+ mıy  +dı o
نوشته بودیم؟ yaz mış mıy dı k ? بن فعل +  mış+ mıy  +dı + k biz
نوشته  بودید ؟ yaz mış mıy dı nız ? بن فعل +  mış+ mıy  +dı + nız siz
نوشته بودند ؟ yaz mış mıy dı lar ? بن فعل +  mış+ mıy  +dı + lar onlar

ساختار زمان پرسشی منفی ماضی بعید در ترکی :

بن فعل  +  mış/miş/muş/muş + ma/me +  پسوند پرسشی( muy / müy /mıy/ miy ) + di /di /du/dü + شناسه شخصی

صرف فعل نوشتن به صورت منفی  :

اگر بخواهیم همین فعل را در این زمان به صورت منفی به کار ببریم میگوییم (ننوشته بودی ؟ / ننوشته بودند؟ )

معنی حالت پرسشی منفی اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  a /ı  باشد ضمیر
ننوشته  بودم ؟ yaz ma mış mıy dı m ? بن فعل + ma+  mış+ mıy  +dı + m ben
ننوشته  بودی ؟ yaz ma mış mıy dı n ? بن فعل + ma+  mış+ mıy  +dı + n sen
ننوشته بود ؟ yaz ma mış mıy dı? بن فعل+ ma +  mış+ mıy  +dı o
ننوشته بودیم؟ yaz ma mış mıy dı k ? بن فعل+ ma +  mış+ mıy  +dı + z biz
ننوشته  بودید ؟ yaz ma mış mıy dı nız ? بن فعل + ma+  mış+ mıy  +dı + nız siz
ننوشته بودند ؟ yaz ma mış mıy dı lar ? بن فعل + ma+  mış+ mıy  +dı + lar onlar
لینک های مرتبط با این درس :
درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :
درس های جلسه بعد آموزش زبان ترکی استانبولی :

لینک های مفید :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *