لوگو پروان آکادمی

 

زمان پرسشی آینده در ترکی استانبولی :

در مقاله های پیشین زمان آینده مثبت ترکی  و آینده منفی ترکی را به شما آموزش دادیم در این مقاله سعی داریم طریقه سوالی کردن این زمان را به شما آموزش بدهیم.با ما همراه باشید.

پیش نیاز این درس :

برای یادگیری راحت تر ابتدا مطالعه زمان اینده ترکی را به شما توصیه میکنیم تا بتوانید مطالب این مبحث را بهتر یاد بگیرید.

فرمول زمان پرسشی آینده در ترکی استانبولی :

بن فعل + mi / mı + acak / ecek +شناسه شخصی

بن فعل چیست ؟

برای به دست آوردن ریشه فعل یا بن فعل کافیست mak  یا mek را از فعل حذف کنیم تا ریشه فعل به دست بیاید.

فعل بن فعل معنی
yazmak yaz نوشتن
almak al خریدن
bitirmek bitir تمام کردن

نکته ای که در اینجا باید بیان کنیم برای رعایت اصل تطابق آوایی باید به حروف صدادار بن فعل توجه کنیم و طبق جدول زیر پیش برویم.

اصل تطابق آوایی جیست ؟

یعنی بتوانیم حروف را طوری در کنار هم قرار بدهیم که یک هماهنگی بین تلفظ های آن ها وجود داشته باشد.ادامه مطالب

زمان پرسشی آینده در ترکی طبق تطابق آوایی :

اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  ü / ö / e/ i باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o / u /a /ı  باشد ضمیر
بن فعل  + y + ecek + mi + y  +im بن فعل+ y +acak + mı + y  +ım ben
بن فعل + y + ecek + mi +sin بن فعل+ y  +acak  + mı +sın sen
بن فعل + y + ecek + mi بن فعل + y +acak + mı o
بن فعل+ y   +ecek + mi +y + iz بن فعل  + y +acak + mı +y + ız biz
بن فعل + y +ecek + mi +siniz بن فعل + y +acak  + mı +sınız siz
بن فعل+ y   + ecek+  ler + mi بن فعل + y +acak+ lar  + mı onlar

همانطور که در جدول بالا میبینید بعد از بن فعل یک حرف میانجی y قرار دارد که با رنگ قرمز مشخص شده است .این به این معنا میباشد که اگر اخرین حرف بن فعل صدادار باشد این y میانجی باید بعد از بن فعل قرار بگیرد و اگر فعل ما صدا دار نبود نیازی به این y میانجی نیست.

در اول شخص مفرد و اول شخص جمع یک y میانجی قرار دارد چون دو حرف صدادار نمیتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند که به صورت ثابت میباشد.

در سوم شخص جمع استثنا وجود دارد و تنها پسوند mı در اخر قرار میگیرد.

اگر حرف آخر بن فعل صدادار باشد چگونه آن را صرف میکنیم ؟

مثال :مثلا فعل (okumak )که بن فعل آن ( oku ) میباشد.حرف  آخر ان صدادار میباشد پس y میانجی بعد از بن فعل باید قرار بگیرد.

معنی حالت پرشی مثبت اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o / u /a /ı  باشد ضمیر
خواهم خواند ؟ oku y acak mı y ım? بن فعل + y +acak + mı + y  +ım ben
خواهی خواند ؟ oku y acak mı sın? بن فعل +  +acak + mı +sın sen
خواهد خواند ؟ oku y acak mı? بن فعل +  +acak + mı o
خواهیم خواند ؟ oku y acak mı y ız? بن فعل + +acak + mı +y + ız biz
خواهید خواند؟ oku y acak mı y sınız?  بن فعل  + y +acak + mı +sınız siz
خواهند خواند ؟ oku y acak la mı? بن فعل  + y +acak + lar+ mı onlar

مثال : مثلا فعل نوشتن (yazmak)  که بن فعل yaz  میباشد و اخرین حرف z میباشد پس y میانجی بعد از بن فعل قرار نمیگیرد.

معنی حالت پرشی مثبت اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o / u /a /ı  باشد ضمیر
خواهم نوشت ؟ yaz acak mı y ım بن فعل +acak + mı + y  +ım ben
خواهی نوشت ؟ yaz acak mı sım بن فعل  +acak + mı +sın sen
خواهد نوشت ؟ yaz  acak mı بن فعل  +acak + mı o
خواهیم نوشت ؟ yaz  acak mı y ız بن فعل  +acak + mı +y + ız biz
خواهید نوشت ؟ yaz acak mı y sınız  بن فعل +acak + mı +sınız siz
خواهند نوشت ؟ yaz acak la mı بن فعل  +acak + lar+ mı onlar

توضیحات بالا که در مورد سوالهای مثبت بود در ادامه میخواهیم فرمول ساخت سوالهای منفی را آموزش بدهیم..مثل (نخواهی نوشت ؟ نخواهی رفت ؟)

زمان پرسشی آینده منفی در ترکی استانبولی :

بن فعل+  mi / mı + mayacak / meyecek +شناسه شخصی

اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  ü / ö / e/ i باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o / u /a /ı  باشد ضمیر
 بن فعل +meyecek + mi + y  +im بن فعل+mayacak+ mı + y  +ım ben
بن فعل  +meyecek + mi +sin بن فعل  +mayacak+ mı +sın sen
بن فعل  +meyecek + mi بن فعل  +mayacak+ mı o
بن فعل  +meyecek + mi +y + iz بن فعل  +mayacak+ mı +y + ız biz
بن فعل  +meyecek + mi +siniz بن فعل  +mayacak+ mı +sınız siz
بن فعل  +meyecek + ler + mi بن فعل  +mayacak+ lar + mı onlar

مثال :مثلا فعل (okumak )که بن فعل آن ( oku ) میباشد.

معنی حالت پرشی منفی اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o / u /a /ı  باشد ضمیر
نخواهم خواند ؟ oku mayacakmı y ım? بن فعل + mayacak+ mı + y  +ım ben
نخواهی خواند ؟ oku mayacakmı sın? بن فعل+ mayacak+ mı +sın sen
نخواهد خواند ؟ oku mayacakmı? بن فعل + mayacak+ mı o
نخواهیم خواند ؟ oku mayacakmı y ız? بن فعل + mayacak+ mı +y + ız biz
نخواهید خواند؟ oku mayacakmı y sınız?  بن فعل  + mayacak+ mı +sınız siz
نخواهند خواند ؟ oku mayacakla mı? بن فعل  + mayacak+ lar+ mı onlar

مثال :فعل (yazmak) که بن فعل آن yaz میباشد را صرف میکنیم.

معنی حالت پرسشی منفی اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  o / u /a /ı  باشد ضمیر
نخواهم نوشت ؟ yaz mayacakmı y ım? بن فعل+mayacak+ mı + y  +ım ben
نخواهی نوشت ؟ yaz mayacakmı sın? بن فعل  +mayacak+ mı +sın sen
نخواهد نوشت ؟ yaz mayacakmı? بن فعل  +mayacak+ mı o
نخواهیم نوشت ؟ yaz mayacakmı y ız? بن فعل  +mayacak+ mı +y + ız biz
نخواهید نوشت ؟ yaz mayacakmı y sınız? بن فعل  +mayacak+ mı +sınız siz
نخواهند نوشت ؟ yaz mayacakla mı? بن فعل  +mayacak+ lar + mı onlar
اگر حروف اخر بن فعل ما صدادار نرم باشد چگونه فعل را صرف میکنیم ؟

مثال : فعل رفتن (gitmek) که بن فعل آن git میشود را صرف میکنیم

معنی حالت پرسشی منفی اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  ü / ö / e/ i باشد ضمیر
نخواهم رفت؟ git meyecek mi y im بن فعل+  meyecek + mi + y  +im ben
نخواهی رفت ؟ git meyecek mi sin بن فعل  + meyecek + mi +sin sen
نخواهد رفت ؟ git meyecek mi بن فعل  +meyecek + mi o
نخواهیم رفت ؟ git meyecek mi y iz بن فعل  +meyecek + mi +y + iz biz
نخواهید رفت ؟ git meyecek mi  siniz بن فعل  +meyecek + mi +siniz siz
نخواهند رفت ؟ git meyecek ler mi بن فعل  +meyecek + ler + mi onlar

تمرین وتکرار مستلزم یاد گرفتن هر چیزی میباشد پس برای اینکه یاد بگیرید پشتکار داشته باشید.

 

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :
درس های جلسه بعد آموزش ترکی استانبولی :

لینک های مفید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *