لوگو پروان آکادمی

آموزش افعال وجهی در انگلیسی با توضیحات و مثال

افعال وجهی در انگلیسی قادر هستند نحوه انجام، علت کار و زمان انجام کار را در جمله برای شما مشخص کنند. به همین دلیل، یادگیری این افعال برای این که بتوانید به خوبی به زبان انگلیسی مسلط باشید، از اهمیت بالایی برخوردار است. این نوع افعال در تقسیم بندی افعال کمکی جای می گیرند و اگر به تنهایی در جمله مورد استفاده قرار بگیرند، نمی توانند معنای صحیحی داشته باشند.

معرفی افعال وجهی در انگلیسی

آموزش افعال وجهی در انگلیسی با توضیحات و مثال

افعال وجهی در انگلیسی از اهمیت بسیار بالایی در زبان انگلیسی برخوردار هستند. شاید شنیده باشید که به این افعال، مودال (Modal verbs) هم می  گویند. این چنین افعالی به بیان توانایی  ها، پیشنهاد ها، الزامات و احتمالات می پردازند.

به همین دلیل، شما اگر قصد داشته باشید که در زبان انگلیسی مسلط شوید، نباید یادگیری این افعال را نادیده بگیرید. می  توان این چنین گفت که این افعال جزء افعال خاص به شمار می  آیند که معمولاً از آنها باید در کنار یک فعل اصلی استفاده شود، به این معنی که اگر افعال وجهی به همراه یک فعل اصلی بیان نشوند، نمی  توانند مفهوم و معنای درستی را ارائه دهند. معمولا این چنین افعالی چگونگی و زمان انجام عمل را بیان می کنند.

افعال وجهی جزء اجزای جدایی ناپذیر از مکالمات روزمره و گرامر زبان انگلیسی هستند که صد در صد، شما اگر به یادگیری گرامر در زبان انگلیسی بپردازید، با کاربرد این افعال هم باید آشنا شوید،  می توان 10 فعل وجهی بسیار رایج و کاربردی را این چنین بیان کرد که عبارتند از:

 

 1. Will
 2. Would
 3. Shall
 4. Must
 5. Should
 6. Ought to
 7. Can
 8. Could
 9. May
 • Might

 

موارد استفاده از افعال وجهی

موارد استفاده از افعال وجهی

موارد استفاده از افعال وجهی در انگلیسی را شما به صورت احتمال، پیش بینی، توانایی، اجازه گرفتن، درخواست کردن، پیشنهاد و توصیه، دستور دادن، واجب بودن، عادت، جملات شرطی و نتیجه گیری باید در نظر بگیرید. به همین دلیل، ما در ادامه در مورد هر کدام به صورت مختصر ولی مفید با شما صحبت می کنیم.

· احتمال

زمانی که احتمال کاری را می دهیم و نمی توانیم به صورت قطع در مورد آن با شما صحبت کنیم، از افعال وجهی Should و Must باید استفاده کنیم. در این شرایط معمولاً should و Must معنی “احتمالاً” و “باید؟” را بیان می کنند.

 • Look at that car! It should be expensive.

به آن ماشین نگاه کن. احتمالاً گران است.

 • It should be sunny tomorrow.

احتمالاً فردا آفتابی است.

 • The book should be finished today.

کتاب امروز باید تمام شود.

 • You must be quite tired after the flight

پس از پرواز باید کاملاً خسته باشید.

 • Surely they must know that we can’t pay the money back yet

مطمئناً آنها باید بدانند که ما هنوز نمی توانیم پول را پس دهیم.

 • I must have left my keys on my desk at work.

من باید کلیدهایم را روی میز کارم گذاشته باشم.

بیشتر بخوانید: آموزش قید تکرار در انگلیسی

·  پیش بینی

در شرایطی شما قصد دارید که پیش بینی انجام کاری را داشته باشید. با توجه به کاربرد افعال وجهی در انگلیسی باید از could, may و might استفاده کنید. فعل May جزء پر کاربردترین فعل های ناقص است. توجه داشته باشید که might نسبت به may نمی تواند احتمال قوی تری را بیان کند.

 • It may be hot tomorrow.

ممکن است فردا هوا گرم باشد.

 • The professor may take the exam tomorrow.

ممکن است استاد فردا در امتحان شرکت کند.

 • It could be blue.

ممکنه آبی باشه.

 • Who might go?

چه کسی ممکن است برود؟

 • They might not agree.

آنها ممکن است موافقت نکنند.

·توانایی

معمولاً زمانی که قرار است به توانایی انجام کاری اشاره کنیم، از فعل های ” Can ” و ” Could ” باید استفاده کنیم. Can برای زمان حال و Could به زمان گذشته مربوط است. به عنوان مثال i can speak English ( من می توانم انگلیسی صحبت کنم.) در این جا به توانایی انجام انگلیسی صحبت کردن در زمان حال اشاره می کند. در صورتی که در عبارت When I was 20 years old, I could swim well (وقتی ۲۰ سال داشتم می توانستم به خوبی شنا کنم.) به توانایی شنا کردن در گذشته اشاره می کند. این چنین است که افعال وجهی در انگلیسی می توانند منظور را به راحتی بیان کنند.

·اجازه گرفتن

موارد استفاده از افعال وجهی

در زبان انگلیسی زمانی که قصد داشته باشید سؤال خود را مطرح کنیم، باید از افعال چند وجهی can، may و could استفاده کنیم. این نکته را به خاطر داشته باشید که فعل May لحنی مودبانه تر و البته رسمی تر دارد. بعد از این فعل، استفاد از فعل Could می تواند رسمی به نظر برسد.

 • May I leave the class؟

آیا می توانم کلاس را ترک کنم؟

 • may i speak؟

اجازه دارم صحبت کنم؟

 • May I walk with you?

اجازه دارم با شما قدم بزنم؟

 • Can I go to the bathroom?

آیا می توانم به دستشویی بروم؟

 • Can I use this lip swing?

می توانم از این لب تاپ استفاده کنم؟

 • could i use your room

آیا می توانم از اتاق شما استفاده کنم؟

 • mam, could I spend the night at my friend’s house?

مامان، آیا می توانم شب را در خانه دوستم بگذرانم؟

 • I was wondering if I could take a bit of time off wor

داشتم فکر می کردم که آیا می توانم کمی مرخصی از کار بگیرم؟

بیشتر بخوانید: زندگیم به انگلیسی چطور نوشته می شود؟

·  درخواست کردن

استفاده از افعال وجهی در انگلیسی زمانی که قصد درخواست کردن دارید، با استفاده از will، would، can و could امکان پذیر است. نکته ای که باید بیان کنیم، این است که افعال would و could لحن مودبانه تری را در بر دارند. Could فعل گذشته can  است. فعل will یک نوع فعل به اصطلاح همه کاره است.

 • Could you help me with this assignment?

آیا می توانید در انجام این تکلیف به من کمک کنید؟

 • Will you have a cup of tea, mary?

یک فنجان چای می خوری مریم؟

 • This tastes good. Will you give me the recipe?

این غذا طعم خوبی دارد. دستور پختش را به من می دهید؟

 • Would you post this card for me, please?

لطفا این کارت را برای من ارسال می کنید؟

 • Would you like another coffee?

قهوه دیگری میل دارید؟

·  پیشنهاد و توصیه

افعال وجهی در انگلیسی

برای پیشنهاد و توصیه هم باید از افعال وجهی در انگلیسی استفاده کنید. معمولاً زمانی که کاری را به فردی پیشنهاد می دهید ولی قصد ندارید لحن شما دستوری باشد، این فعل یعنی   should به کار می آید. به این صورت است که فعل should به معنی بهتر است، به کار می آید. این فعل هم حقیقتاً جزء فعل های بسیار پرکاربرد است.

 • You should study more.

باید بیشتر درس بخوانید.

 • You should see a specialist.

باید به متخصص مراجعه کنید.

 • You should put the flowers in the vase.

باید گل ها را در گلدان بگذارید.

· دستور دادن

استفاده از must، have to و need to زمانی که قصد دستور دادن دارید در بین افعال وجهی در انگلیسی به کار می آیند. زمانی که از have to استفاده می کنید، یه لحن اجبار گونه را در جمله پیاده می کنید. must زمانی به کار می آید که کاری باید انجام شود و فعل need که بسیار در زبان انگلیسی تکرار می شود، زمانی که با حرف اضافه to بیاید، می تواند در جایگاه وجهی خود به دستور دادن اشاره کند.

 • Children have to go to school.

بچه ها باید به مدرسه بروند.

 • mat has to wear a tie at work.

مت باید سرکار کروات بزند.

 • You must concentrate before studying.

باید قبل از درس خواندن تمرکز داشته باشید.

 • You must be good at swimming.

باید برای شناکردن ماهر باشید.

 • She needs to finish her homework before going to bed.

او باید قبل از رفتن به تخت خواب تکالیفش را تمام کند.

 • You don’t need to be worry about anything.

نیازی نیست که نگران چیزی باشی.

بیشتر بخوانید: آب و هوا به انگلیسی + مثال ها و ترجمه فارسی

· واجب بودن

افعال وجهی در انگلیسی معمولاً می توانند انجام یک وظیفه را بیان کنند. زمانی که این افعال به صورت منفی بیاید هم به این معنی است، انجام دادن این کار ضرورتی ندارد. همان طور که برای افعال وجهی دستور دادن از must، have to و need to استفاده می کنید، برای واجب بودن کاری هم از این افعال می توانید استفاده کنید. have to زمانی به کار می آید که قصد داشته باشید به انجام دادن کارهای واجب روزمره خود اشاره کنید. در حالی که فعل must در این شرایط روی ضرورت های خاص تأکید می کند. با این حساب، در گفتگوهای محاوره ای عمدتاً have to بسیار کاربرد دارد.

 • I have to prepare breakfast every morning.

باید هر روز صبح صبحانه را حاضر کنم.

 • I have to dust the house every day or it looks clean.

باید هر روز خانه را گردگیری کنم یا تمیز به نظر برسد.

 • I need to talk to you about something special.

باید در مورد اتفاق خاصی با تو صحبت کنم.

 • I must talk to John right away to tell him that his mother is in the hospital.

باید فورا با جان حرف بزنم تا به او بگویم که مادرش در بیمارستان است.

· عادت

به هر حال همه عادت به انجام کارهایی دارند و در زبان انگلیسی برای اشاره به این کارها از فعل Would برای زمان گذشته و از فعل Will برای زمان حال و آینده می توانند استفاده کنند. برای عادت های گذشته عمدتاً از Used to هم می توان استفاده کرد.

 • I used to exercise every morning.

عادت داشتم هر روز صبح ورزش کنم.

 • I would spend hours playing with my classmates when I was a kid.

وقتی بچه بودم ساعت های زیادی رو صرف بازی کردن با هم کلاسی هایم می کردم.

 • He will leave his clothes all over the floor.

لباس هایش را روی زمین می گذارد.

· جملات شرطی

افعال وجهی در انگلیسی

برای ساختن جملات شرطی هم می توان از افعال وجهی استفاده کند. این جملات می تواند در قالب صد درصدی بودن ساخته شود، ممکن است حق انتخاب را به افراد بدهد، ممکن است الزامی باشد، ممکن است تنها در حد یک پیشنهاد باشد یا این که احتمال داشته باشد که یک کار انجام شود.

 • صد درصدی بودن :

 

If the weather is nice, We’ll go for a walk.

اگر هوا خوب باشد، به پیاده روی خواهیم رفت.

 • حق انتخاب داشتن:

If the weather is nice, We can go for a walk.

اگر هوا خوب باشد، می توانیم پیاده روی کنیم.

 • الزامی بودن :

If the weather is nice, We must go for a walk.

اگر هوا خوب باشد، حتماً به پیاده روی می رویم.

 • تنها یک پیشنهاد باشد:

If the weather is nice, We should go for a walk.

اگر هوا خوب باشد، بهتر است به پیاده روی برویم.

 • احتمال داشتن:

If the weather is nice, We could/may/might go for a walk.

اگر هوا خوب باشد، شاید به پیاده روی برویم.

· نتیجه گیری

فعل های وجهی “must” ، ” might  ” و “can’t” زمانی که قصد نتیجه گیری دارید، به کار می آیند. must زمانی به کار می آید که شما از نتیجه مطمئن باشید. might زمانی به کار می آید که نتیجه به نظر شما محتمل باشد و can’t هم زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتیجه بعید به نظر برسد.

 • They can’t be poor if they live in the most expensive part of town.

اگر در گران ترین قسمت شهر زندگی می کنند، نمی توانند فقیر باشند.

 • The shutters are closed. She might be asleep.

کرکره ها بسته است. او ممکن است خواب باشد.

 • He must be very rich if he’s got a Rolls-Royce.

اگر رولزرویس داشته باشد باید خیلی ثروتمند باشد.

 • Tony’s phone is turned off. He might be on the plane now.

تلفن تونی خاموش است. شاید الان در هواپیما باشد.

 • That woman can’t be Jack’s wife. Jack’s wife has dark hair.

آن زن نمی تواند همسر جک باشد. همسر جک موهای تیره ای دارد.

 • Your sister must have a lot of money if she drives a Porsche.

خواهرت اگر پورشه سوار شود باید پول زیادی داشته باشد.

 

سخن پایانی

به صورت مختصر ولی مفید در مورد افعال وجهی در انگلیسی با شما صحبت کردیم. بهتر است بدانید که یادگیری این افعال چندان کار سختی نیست، تنها باید تمرین بیشتری داشته باشید و از منابع مناسب و قوی برای یادگیری استفاده کنید. امروزه کلاس زبان بهترین راهکار برای یادگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی و گرامر مربوط به این زبان است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *