لوگو پروان آکادمی

اصل تطابق آوایی در ترکی چیست ؟

یکی از معضلاتی که زبان آموزان در ابتدای یادگیری ترکی استانبولی دارند این است که چه وقت از پسوندها نرم و چه وقت از پسوندهای سخت استفاده کنند؟در این مقاله به شما توضیح خواهیم داد چگونه اصل تطابق آوایی در ترکی  را رعایت کنید.با ما همراه باشید.

اصل تطابق آوایی در ترکی چیست ؟

اصل تطابق آوایی در ترکی اگر بخواهیم معنی آن را بگوییم به این معنی میباشد که وقتی کلمه ای را ادا میکنیم بین حروف و اصوات آن هماهنگی باشد و کلمه را راحت تر بیان کرد.

اصل تطابق آوایی در تر کی استانبولی :

همانطور که در مقاله های پیشین آموزش ترکی بیان کردیم در زبان ترکی برخی از کلمه ها سخت وبرخی نرم هستند.

حروف صدادار در ترکی :

حروف صدادار نرم در ترکی استانبولی :( ü / ö / e / i)

حروف صدادار خشن در ترکی استانبولی :(  a / ı / o / u )

پس اگر در ترکی بخواهیم به اسم یا فعل پسوندی اضافه کنیم با توجه به حروف اخر انها پسوند مورد نظر را استفاده میکنیم. در زبان ترکی پسوندهای بسیاری وجود دارد که به اسم وفعل اضافه میشوند ما در این مقاله پسوندهای شخصی را مثال زدیم.

مثال :به طور مثال در جدول زیر پسوندهای شخصی را مثال میزنیم که چه موقع از کدام پسوند بر اساس  استفاده کنیم.

ضمایر پسوند های شخصی
اول شخص مفرد im/ım/um/üm
دوم شخص مفرد in/ın/un/ün
سوم شخص مفرد i / ı / u ü
اول شخص جمع ik/ık/uk/ük
دوم شخص جمع iz/ız/uz/üz
سوم شخص جم lar/ler
مثلا میخواهیم بگوییم  : (  دفترم )  واژه دفتر در ترکی defter  نوشته میشود.
اگر به کلمه ی defte توجه کنیم میبینیم که حروف های اخر به حروف صدادار نرم ختم شده است پس به همین دلیل از پسوند im استفاده میکنیم.پس میگوییم defterim

در جدول زیر مثال های دیگری آوردیم شما نیز میتوانید خودتان برای تمرین مثالهایی بزنید و انها را تمرین کنید.

مثلا میخواهیم بگوییم :  ( پسرش ) واژه پسر در ترکی Oğlan نوشته میشود.

اگر به کلمه ی  Oğlan توجه کنیم میبینیم که حروف آخر به حروف صدادار گرد خشن ختم شده است پس به همین دلیل از u استفاده میکنیم .پس میگوییم Oğlu

مثلا میخواهیم بگوییم :  ( چشمش) واژه چشم در ترکی göz نوشته میشود.

اگر به کلمه ی göz  توجه کنیم میبینیم که حروف آخر آن به حروف صدادار نرم ختم شده است و آن واژه ö میباشد به همین دلیل  از پسونده üm  استفاده میکنیم.میگوییم gözü

نکته هایی که از مبحث بالا یاد گرفتیم این بود که :

  • پسوند i اگر  واژه سخت بود به u تبدیل میشود.
  • اگر i اگر واژه نرم بودبه ü تبدیل می‌شود.

مثال های بیشتر:

مثلا میخواهیم بگوییم :  ( پسرم  ) واژه پسر در ترکی Oğlan نوشته میشود.

15 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *