لوگو پروان آکادمی

آموزش آیا به ترکی استانبولی :

همانطور که در فارسی برای سوالی کردن جمله  از آیا استفاده میکنیم در زبان ترکی نیز از کلمه mi / mı / mu / mü  برای  سوالی کردن جمله یا فعل استفاده میکنیم. این کلمات معنی آیا در ترکی استانبولی را میدهد.در ادامه با ذکر مثال به  آموزش آیا به ترکی می پردازیم.

 

چه زمانی از کدام پسوند  mu / mü / mı / mi استفاده کنیم ؟

طبق اصل تطابق آوایی در ترکی که در آموزش های قبل به شما توضیح دادیم بر اساس اخرین حرف صداداری که در بن فعل مشاهده میکنید یکی از این حروف را استفاده میکنیم.

  • اگر اخرین حرف صدادار فعل a / ı    باشد از mı
  • اگر اخرین حرف صدادار فعل e / i    باشد از mi
  •  اگر اخرین حرف صدادار فعل o / u باشد از mu
  • اگر اخرین حرف صدادار فعل ü / ö  باشد از mü

مثال :

آیا به مدرسه میروی ؟ Okula gidiyormusun mu?
آیا مریض هستی ؟ Hastasın ?
آیا انها به مهمانی می آیند ؟ Partiye geliyorlar?
ایا درس خواندید؟ Çalıştın ?
آیا این درس سخت است ؟ Bu zor bir ders mi?
ایا من را دوست داری؟ beni seviyor musun?
آیا به من درس یاد میدهی ؟ Bana bir ders verecek misin?
آیا دیروز به مطب رفتی ؟ Dün ofise gittin mi?
آیا سرکار هستی ؟ İşte misin ?
ایا فردا به سفر میروند؟ Yarın seyahat edecekler mi?

لینک های مرتبط :