لوگو پروان آکادمی
پخش ویدیو
گرامر گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

گرامر گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

گرامر گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

حق کپی ویدئو مجاز نمی باشد

شما اینجا هستید :

سطح جلسه

مدت ویدیو:

مدرس

دیدگاه های این ویدئو سوالی دارید؟

گرامر گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

مدرس دوره

گرامر گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

گرامر گذشته ساده در ترکی یا زمان ماضی مطلق در ترکی :

در این جلسه گرامر گذشته ساده ترکی استانبولی را به شما آموزش میدهیم.

زمان ماضی مطلق یا به عبارتی گذشته ساده در ترکی به کاری دلالت دارد که در گذشته انجام شده است و در همانجا خاتمه یافته است.در این مبحث فرمول ساخت این زمان را به شما آموزش خواهیم داد با ما همراه باشید.

گرامر گذشته ساده در ترکی :

گرامر گذشته ساده در ترکی یکی از مبحث های مهم و کاربردی در یادگیری ترکی استانبولی میباشد.در این جلسه این زمان را همراه با مثال و حل تمرین به شما آموزش میدهیم .مهمترین فاکتور در یادگیری یک زبان جدید تمرین ، تکرار و یادگیری لغات جدید میباشد.از تکرار و تمرین مطالب خسته نشوید و پشتکار داشته باشید.

زمان ماضی مطلق در ترکی :

به فعالیتی که در گذشته انجام شده باشد و استمراری نداشته باشد بعنوان زمان ماضی یاد میشود.در این جلسه این زمان و فرمول ساخت ان را از کتاب istanbul a2 بخش unite 2 آموزش خواهیم داد.

فرمول ساخت زمان ماضی مطلق :

فعل + di / dı / dü / du 

فعل + ti  / tı / tü / tu

همانطور که میبینید ما دو فرمول برای ساخت این زمان بیان کردیم حالا چه زمانی از کدام فرمول استفاده کنیم؟

همانطور که در درس حروف الفبای ترکی گفتیم در ترکی یکسری حروف صدادار خشن و نرم داریم.

 

اما چه زمانی از ti  / tı / tü / tu استفاده میکنیم ؟

در ترکی اصطلاحی به نام چسب ته کفش داریم به این معنی که اگر حرف آخر فعل یکی از حروف  s  t  k  a – ş –  p باشد از ti  / tı / tü / tu استفاده میکنیم.

بعبارت ساده تر اگر اخرین حرف بن فعل یکی از حروف چسب ته کفش باشد و با توجه به آخرین حرف صدادار فعل از این پسوند ها استفاده میکنیم.

 

مثال :

توضیحات :دراین بن فعل آخرین حرف جزو ته کفش نیست  پس از d استفاده میکنیم و چون اخرین حرف صدادار آن a میباشد از ı استفاده میکنیم aldı al + dı
توضیحات :دراین بن فعل آخرین حرف جزو ته کفش نیست  پس از d استفاده میکنیم و چون اخرین حرف صدادار آن o میباشد از u استفاده میکنیم doğdu doğ+du
توضیحات :دراین بن فعل آخرین حرف جزو ته کفش نیست  پس از d استفاده میکنیم و چون اخرین حرف صدادار آن ö میباشد از ü استفاده میکنیم gördü gör+dü

مثال : اگر اخرین حرف فعل جزو حروف چسب ته کفش باشد.  s  t  k  a – ş –  p

توضیحات :دراین بن فعل آخرین حرف جزو ته کفش میباشد  پس از t استفاده میکنیم و چون اخرین حرف صدادار آن a میباشد از ı استفاده میکنیم baktı bak + tı
توضیحات :دراین بن فعل آخرین حرف جزو ته کفش میباشد  پس از t استفاده میکنیم و چون اخرین حرف صدادار آن e میباشد از i استفاده میکنیم çekti çek +ti
توضیحات :دراین بن فعل آخرین حرف جزو ته کفش میباشد  پس از t استفاده میکنیم و چون اخرین حرف صدادار آن o میباشد از u استفاده میکنیم koştu koş+tu

جمله سازی با زمان ماضی مطلق در ترکی :

حالا که فرمول ساخت زمان ماضی را یاد گرفتیم میتوانیم جمله بسازیم.برای ساخت جمله در این زمان طبق فرمول زیر عمل میکنیم.

ضمیر + فعل ماضی مطلق + پسوند شخصی

ضمیرها در ترکی که شامل ben -sen -o – biz -siz -onlar میباشد که این مبحث را در درس ضمیرها در ترکی  به صورت مفصل توضیح دادیم.

دستور ساخت فعل به صورت ماضی مطلق را نیز که در بالا یاد گرفتیم در ادامه جمله سازی به صورت مثبت ، منفی  و سوالی در زمان ماضی مطلق را به صورت ترکی یاد میگریم.

پسوند های شخصی در ترکی چیست ؟این پسوندها به اخر فعل میچسبد و مطابق با ضمیر جمله میباشد.

پسوند های شخصی در ترکی
اول شخص مفرد m اول شخص جمع k
دوم شخص مفرد n دوم شخص جمع nız/niz/nuz/nüz
سوم شخص مفرد …… سوم شخص جمع lar/ler

مثال :دو فعل را در زمان ماضی مطلق برای شما صرف کردیم.

صرف فعل دیدن gör صرف فعل خریدن al  ضمایر
gördü + m aldı +m ben
gördü + n aldı + n sen
gördü aldı o
gördü + k aldı + k biz
gördü + nüz aldı +nız siz
gördü + ler aldı + lar onlar

جمله سازی به صورت منفی در ماضی مطلق :

برای ساخت جمله یا فعل منفی در ترکی از ma / me استفاده میکنیم به این صورت که اگر آخرین حرف صدادار فعل حروف صدادار نرم باشد از me

و اگر اخرین حرف صدادار فعل حروف صدادار خشن باشد از ma استفاده میکنیم.

ضمیر + فعل ماضی مطلق + ma / me + پسوند های شخصی

مثال :

صرف فعل ندیدن gör صرف فعل نخریدن al  ضمایر
gör+me +di+m al+ma +dı + m ben
gör+me +di+n al+ma +dı + n sen
gör+me +di al+ma +dı o
gör+me +di+k al+ma +dı + k biz
gör+me +di+niz al+ma +dı + nız siz
gör+me +di+ler al+ma +dı + lar onlar

نکته : شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چرا در صرف فعل دیدن از di استفاده کردیم.چون ما این فعل را اول منفی کردیم یعنی به آن me اضافه کردیم (gorme) پس اخرین حرف صدادار آن حرف e میباشد به همین دلیل از di استفاده میکنیم.

جمله سازی سوالی در زمان ماضی مطلق در ترکی استانبولی :

برای جمله سازی در ترکی استانبولی از پسوند های پرسشی  mi / mı / mu / mü در اخر فعل استفاده میکنیم.

ضمیر + فعل ماضی مطلق + پسوند های پرسشی

صرف فعل ندیدن gör سوالی صرف فعل خریدن al سوالی ضمایر
gör+di+m+mi ?al+dı + m + mı ben
?gör+di+n+mi ?al+dı + n + mı sen
?gör+di+mi ?al+dı + mı o
?gör+di+k+mi ?al+dı + k + mı biz
?gör+di+niz+mi ?al+dı + nız + mı siz
?gör+di+ler+mi ?al+dı + lar + mı onlar

جمله سازی به صورت منفی در ماضی مطلق در ترکی :

همانطور که در زبان فارسی سوالات پرسشی منفی داریم در زبان ترکی هم نیز چنین امری صادق است.برای ساخت این زمان به شکل زیر عمل میکنیم.

ضمیر + فعل ماضی مطلق + ma/me + پسوندهای پرسشی ( mı / mi / mu / mü )

مثال :

صرف فعل ندیدن gör سوالی صرف فعل نخریدن al سوالی ضمایر
gör+me+di+m+mi al+ma+dı + m + mı ben
gör+me+di+n+mi al+ma+dı + n + mı sen
gör+me+di+mi al+ma+dı + mı o
gör+me+di+k+mi al+ma+dı + k + mı biz
gör+me+di+niz+mi al+ma+dı + nız + mı siz
gör+me+di+ler+mi al+ma+dı + lar + mı onlar

در این جلسه گرامر گذشته ساده در ترکی یا زمان ماضی مطلق را یاد گرفتیم و شکل های مثبت و منفی و سوالی به صورت منفی و مثبت را یاد گرفتیم.در جلسات آینده تمرین های مربوط به این بخش را حل خواهیم کرد و مباحث دیگر را آموزش خواهیم داد.

لینک های مرتبط:

لینک مفید :

آموزش زبان انگلیسی

اگر پایه زبان شما صفر است می توانید همین حالا شروع کنید

زبان ترکی استانبولی

برای شروع یادگیری زبان ترکی استانبولی همین حالا اقدام کنید

اموزش های مقطع ابتدایی

شامل کلیه دروس پایه اول تا ششم ابتدایی

اموزش های متوسطه اول

شامل کلیه دروس پایه هفتم تا نهم

فیلم اموزشی تدریس کتاب استانبول

تدریس کتاب استانبول A2

فیلم های اموزشی پایه دهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه دهم

فیلم های اموزشی پایه یازدهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه یازدهم

فیلم های اموزشی پایه دوازدهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه دوازدهم