لوگو پروان آکادمی
پخش ویدیو
حل تمرین گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

حل تمرین گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

حل تمرین گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

حق کپی ویدئو مجاز نمی باشد

شما اینجا هستید :

سطح جلسه

مدت ویدیو:

مدرس

دیدگاه های این ویدئو سوالی دارید؟

حل تمرین گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

مدرس دوره

حل تمرین گذشته ساده در ترکی ، آموزش کتاب istanbul a2

حل تمرین گذشته ساده در ترکی کتاب istanbul a2 :

در جلسه پیشین گرامر گذشته ساده یا همان ماضی مطلق را طبق کتاب istanbula a2 به شما آموزش دادیم. در ادامه جلسه پیش قصد داریم  حل تمرین گذشته ساده در ترکی را انجام دهیم و این مبحث را کامل تر و جامع تر یادبگیریم.با ما همراه باشید.

حل تمرین کتاب استانبولی a2 

پبش نیاز این جلسه از آموزش زبان ترکی:

تمرین صفحه 25 کتاب istanbul a2 -تمرین های گرامر ماضی مطلق یا گذشته ساده در ترکی

حل تمرین گذشته ساده در ترکی : در این تمرین از شما خواسته شده با استفاده از چیزهایی که در جلسه قبل آموزش زمان ماضی یاد گرفتید جاهای خالی را پرکنید.

 

نکته : از پیش نیاز های حل تمرین این درس شناختن و تشخیص دادن حروف صدادار نرم و خشن حروف ترکی میباشد که این موضوع در آموزش حروف الفبای ترکی به صورت کامل بیان شده است اگر در این باره نکته ی ابهامی وجود دارد این لینک را تماشا کنید.

  1. حروف صدادار نرم : e – i – ü -ö
  2. حروف صدادار خشن : a – ı – u – o
  3. حروف چسب ته کفش :f – s – t – k – a – ş – h – p 
توضیحات :

جمله 1 : برای اینکه زمان گذشته را بیان کنیم از d یا t استفاده میکردیم.پس به اخرین حرف بن فعل نگاه میکنیم که L میباشد. این حروف جز حروف چسب کفش نیست پس از d استفاده میکنیم و سپس از اخر به اولین حرف صدادار نگاه میکنیم که e میباشد پس از i استفاده میکنیم. در این جا ضمیر من میباشد پس از پسوند شخصی m استفاده میکنیم و میگوییم geldim.

نکته : تمامی مواردی مانند حروف چسب ته کفش ، پسوند های شخصی ، پسوندهای ماضی همگی در جلسه قبل آموزش زمان ماضی مطلق یا گذشته ساده در ترکی بیان شده است.

جمله 2 :ابتدا به اخرین حرف بن فعل نگاه میکنیم که T است و جزو حروف چسب ته کفش میباشد. پس برای ماضی کردن آن از t استفاده میکنیم .سپس به اخرین حرف صدادار بن فعل توجه میکنیم که e میباشد .پس از i استفاده میکنیم .سپس نوبت به پسوند شخصی میشود که دوم شخص مفرد میباشد پس از n استفاده میکنیم و در اخر سر چون جمله سوالی میباشد از پسوند های سوالی ساز mı / mi استفاده میکنیم.چون در اینجا afttin اخرین حرف صدادار i میباشد که جز حروف صدادار نرم است پس  me را به کار میبریم.

نکته :استفاده از این پسوند ها همگی به اصل تطابق آوایی در ترکی بازمیگردد اگر در این باره اطلاعات کافی ندارید این لینک را مطالعه کنید.

جمله 3 :نکته ای که در این جمله وجود دارد این است که جمله به صورت منفی میباشد. پس ازپسوند منفی ساز me /ma استفاده میکنیم .این پسوند برای منفی کردن به بن فعل میچسبد پس به اخرین حف صدادار بن فعل نگاه میکنیم که حرف e میباشد. پس از پسوند منفی ساز me استفاده میکنیم .حالا نوبت به پسوند ماضی میرسد به اخرین حرف بن فعل توجه میکنیم که حرف n میباشد جزو حروف ته کفش نیست پس  d را به کار میبریم و تا اینجا فعل ما به این صورت شده است beğenmed حالا از اخر به اولین حرف صدادار توجه میکنیم که حرف e با رنگ آبی میباشد. پس از i استفاده میکنیم در اینجا ضمیر چون اول شخص مفرد میباشد از m استفاده میکنیم و میگوییم beğenmedim

جمله 4 :در این جمله هم ابتدا به حرف اخر فعل ، سپس به آخرین حرف صدادار و سپس به ضمیر توجه میکنیم و پسوند شخصی را جایگذاری میکنیم.در اینجا ضمیر ما میباشد پس از پسوند k استفاده میکنیم.

جمله 5 :حرف اخر بن فعل جزو چسب ته کفش میباشد پس از t استفاده میکنیم و چون حرف صدادار اخر فعل eکه جزو حروف صدادار نرم میباشد از i و سپس ضمیر آن شما میباشد و از پسوند ininz استفاده میکنیم.

حل تمرین گذشته ساده در ترکی با توجه به کتاب istanbul a2 :

جمله 6 :این جمله منفی میباشد چون حرف صدادار اخر آن eمیباشد که جزو حروف صدادار نرم است پس از پسوند منفی ساز me استفاده میکنیم و چون حرف اخر فعل جز چسب ته کفش نیست از d استفاده میکنیم و در اخر چون حرف صدادار آن e میباشد و حرف نرم میباشد از i استفاده میکنیم و چون در اینجا ضمیر او میباشد پسوند شخصی نداریم و میگوییم girmedi

جمله 7 :حرف آخر فعل از حروف چسب ته کفش میباشد پس از t استفاده میکنیم.و بر اساس ضمیر و حرف اخر صدادار فعل آن را کامل میکنیم.

جمله 8 : در اینجا هم حرف اخر از حروف چسب ته کفش است پس طبق جمله بالا عمل میکنیم

جمله 9 :در اینجا به اخر حرف بن فعل توجه میکنیم که جز حرف ته کفش نیست پس از d استفاده میکنیم و سپس به حرف اخر صدادار فعل توجه میکنیم که O میباشد پس  u را به کار میبریم و چون در ایجا ضمیر او مییاشد پسوند شخصی نداریم .

نکته مهم و کاربردی :

  • اگر حرف آخر صدادار بن فعل  a , ı  باشد ………dı
  • اگر حرف آخر صدادار بن فعل  o , u  باشد …….du
  • اگر حرف آخر صدادار بن فعل  i , e  باشد ………di
  • اگر حرف آخر صدادار بن فعل  ü , ö  باشد …….dü

جمله 10 :در اینجا جمله منفی میباشد پس از me استفاده میکنیم چون که اخرین حرف صدادار آن i میباشد و حرف اخر آن جز چسب کفش نیست پس از di استفاده میکنیم.

تمرین شماره 5  صفحه 26 کتاب istanbul a2:

در این تمرین از شما خواسته شده جمله ها را بخوانید و انهایی را که در اخر هفته انجام دادید علامت بزنید که انها را میخوانیم و برای شما معنی میکنم.

 

تمرین شماره 6 صفحه 26 کتاب istanbul a2 :

در این تمرین میخوانیم معنی میکنیم  جاهای خالی را پر میکنیم.

 

معنی جمله های بالا :

اشخاص مهم

فاتح سلطان محمت در 29 مارس 1432 در ادرنه به دنیا آمد.یک فرمانده خوب و مدیر بود.تا سال 1481 سلطنت کرد. وی در 20 سالگی سلطان عثمانی شد. فاتح سلطان محمت استانبول را فتح کرد.

گابریل :در بین سقف ها یکسری ازمایش ها برای رادیو انجام داد. برای اینکه از هوا بتواند یک پیغامی را بفرستد از موج های رادیویی استفاده کرد .تا بین راه های خیلی دور یک سری ارتباطات ایجاد کند رادیو را اختراع کرد.در 8 سال بعد توانست از روی اقیانوس اطلس از فاصله 4800 کیلومتر این سیگنالها را بفرستد.

اورهان در سال 1952 در استانبول به دنیا آمد .در دانشگاه استانبول روزنامه نگاری خوند.در سن 23 سالگی خواست که رمان بنویسد و همه چیز را ول کرد. خودش را درخانه زندانی کرد. رمان ها نوشت .اولین رمانش به نام آقای جودت و پسرانش در سال 1982 پخش شد و با رمانش جایزه های زیادی گرفت.

اورهان در سال 2006 جایزه نوبل ادبیات را گرفت و تنها کسی میباشد که در ترک زبانان این جایزه را گرفت.

تمرین شماره 7 صفحه 26 کتاب istanbul a2  :

در این تمرین از شما خواسته شده تا جای خالی را با توجه به جمله های تمرین قبل پرکنید.

این جلسه آموزشی با عنوان حل تمرین گذشته ساده در ترکی هم به پایان رسید .جلسه های بعدی را با ما همراه باشید.

لینک مرتبط :

لینک مفید :

 

آموزش زبان انگلیسی

اگر پایه زبان شما صفر است می توانید همین حالا شروع کنید

زبان ترکی استانبولی

برای شروع یادگیری زبان ترکی استانبولی همین حالا اقدام کنید

اموزش های مقطع ابتدایی

شامل کلیه دروس پایه اول تا ششم ابتدایی

اموزش های متوسطه اول

شامل کلیه دروس پایه هفتم تا نهم

فیلم اموزشی تدریس کتاب استانبول

تدریس کتاب استانبول A2

فیلم های اموزشی پایه دهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه دهم

فیلم های اموزشی پایه یازدهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه یازدهم

فیلم های اموزشی پایه دوازدهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه دوازدهم