لوگو پروان آکادمی
پخش ویدیو
حل تمرینات کتاب istanbul a2 – تمرین های درخواست کردن به ترکی

حل تمرینات کتاب istanbul a2 – تمرین های درخواست کردن به ترکی

حل تمرینات کتاب istanbul a2 – تمرین های درخواست کردن به ترکی

حق کپی ویدئو مجاز نمی باشد

شما اینجا هستید :

سطح جلسه

مدت ویدیو:

مدرس

دیدگاه های این ویدئو سوالی دارید؟

حل تمرینات کتاب istanbul a2 – تمرین های درخواست کردن به ترکی

مدرس دوره

حل تمرینات کتاب istanbul a2 – تمرین های درخواست کردن به ترکی

 

حل تمرینات گرامر درخواست دادن به ترکی – کتاب istanbul a2

در جلسه پیش گرامر درخواست دادن یا پیشنهاد دادن به زبان ترکی  را به شما آموزش دادیم.در این جلسه تمرینات مربوط به این گرامر را حل خواهیم کرد.با ما همراه باشید.

حل تمرینات گرامر درخواست کردن به ترکی کتاب istanbul a2 :

  • تمرین صفحه 13

در این تمرین از شما خواسته شده است که جمله های پایین را طبق مثال حل کنید.

 

توضیحات تمرین :

  • جمله اول

معنی : من در بیرون منتظرت باشم

توضیحات :در این جمله طبق فرمولی ک گفتیم بن فعل سپس y میانجی و بعد از ان a / e قرار میدهیم و چون در اینجا ضمیر من میباشد از پسوند yim / yım  استفاده میکنیم.

 

جمله دوم:

معنی :ما با شما بیایم

توضیحات : در این جمله ضمیر ما میباشد پس از پسوند lim/lım  استفاده میکنیم و قبل از ان e / a اضافه میکنیم  وچون حرف اخر بن فعل صدادار نمیباشد از y میانجی استفاده نمیکنیم.

جمله سوم :

معنی :من برات شکلات بخرم ؟

توضیحات :چون که بن فعل جز حروف صدادار میباشد بعد از آن از a استفاده میکیم و سپس پسوند yim را به آن اضافه میکنیم چون در اینجا جمله سوالی میباشد از mı برای سوالی کردن این جمله استفاده میکنیم.

جمله چهارم :

معنی :به انسان های فقیر کمک کنیم.

توضیحات :چون بن فعل حروف صدادار میباشد از حرف e  استفاده میکنیم و چون وقتی حرف t بین دو حروف صدادار قرار میگیرد به d تبدیل میشود.

جمله پنجم :

معنی :این موضوع را تکرار کنم ؟

توضیحات :در اینجا چون اخرحرف بن فعل صدادار نیست از y میانجی استفاده نمیکنیم و فقط حرف a را میاوریم و از پسوند yım استفاده میکنیم چون جمله سوالی میباشد از mı برای سوالی کردن جمله استفاده میکنیم.

جمله ششم

معنی:در ایستگاه از خط زرد عبور نکنید

توضیحات :این جمله به صورت منفی میباشد از me برای منفی کردن جمله استفاده میکنیم سپس پسوند lin را میباوریم.

حل تمرینات کتاب istanbul a2

جمله هفتم :

معنی :از او خوشم نمی آید او را صدا نکنیم

توضیحات :این جمله به صورت منفی میباشد و چون حرف صدادار a را داریم از ma برای منفی کردن ان استفاده میکنیم سپس از y میانجی چون حروف صدادار میباشد سپس پسوند lım را میاوریم.

جمله 8 :

معنی :در تعطیلات به شهر بودروم برویم

توضیحات :در اینجا چون حرف اخر صدادار نمیباشد از y میانجی استفاده نمیکنیم و حرف t چون بین دو حرف صدادار قرار گرفته به d تبدیل میشود.در این جمله ضمیر ما میباشد پس از پسوند lim استفاده میکنیم

جمله 9

معنی :اخر هفته باهم یک کارایی انجام بدیم؟

توضیحات : این جمله به صورت سوالی میباشد و چون حرف اخر بن فعل صدادار نیست از y میانجی استفاده نمیکنیم و بعد از ان a میاوریم و در اخر از mı برای سوالی کردن جمله استفاده میکنیم.

جمله 10 :

معنی :زود باش بریم بسکتبال بازی کنیم

توضیحات :در این جمله ضمیر ما میباشد و چون حرف آخر بن فعل صدادار میباشد از y میانجی استفاده میکنیم و در اخر پسوند lım  را میاوریم.

لینک های مفید :

 

آموزش زبان انگلیسی

اگر پایه زبان شما صفر است می توانید همین حالا شروع کنید

زبان ترکی استانبولی

برای شروع یادگیری زبان ترکی استانبولی همین حالا اقدام کنید

اموزش های مقطع ابتدایی

شامل کلیه دروس پایه اول تا ششم ابتدایی

اموزش های متوسطه اول

شامل کلیه دروس پایه هفتم تا نهم

فیلم اموزشی تدریس کتاب استانبول

تدریس کتاب استانبول A2

فیلم های اموزشی پایه دهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه دهم

فیلم های اموزشی پایه یازدهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه یازدهم

فیلم های اموزشی پایه دوازدهم

تدریس گام به گام کلیه دروس پایه دوازدهم